14. juli, 2024

USA vurderer kutt i støtten til Gaza-bryggen

Share

Midt i politisk uro vurderer amerikanske lovgivere å kutte støtten til en kritisk humanitær operasjon i Gaza.

Representantenes hus bevilgningskomité har nylig vedtatt en forsvarsutgiftslov for 2025 som inneholder en bestemmelse om å stoppe finansieringen av en midlertidig militærbrygge ved Gazastripen. Den ble etablert av det amerikanske forsvaret, og har som formål å lette leveringen av humanitær hjelp til palestinerne, men har ifølge kritikere ikke lykkes med å møte de humanitære behovene, skriver Defense News.

«The House Appropriations Committee» er en komité i Representantenes hus i USA, som har ansvar for å utforme lovforslag som regulerer utgiftene til den føderale regjeringen. Komiteen spiller en sentral rolle i budsjettprosessen ved å bestemme hvor mye penger som skal bevilges til ulike føderale programmer, inkludert forsvar, utdanning, helse, og infrastruktur. Komiteen består av medlemmer fra begge partier, og deres arbeid påvirker direkte hvordan penger blir brukt.

Representant Andrew Clyde, en republikaner fra Georgia, fremmet en endring som forbyr Pentagon i å bygge eller vedlikeholde bryggen. Clyde påpekte at prosjektet har vært plaget av forsinkelser, kapring av hjelpesendinger, ekstra kostnader og skader. Til tross for demokratenes motstand, ble forslaget hans vedtatt med stemmene fra komiteens flertall.

Les også: Gaza kan utløse regionalt kaos

Demokratene, ledet av representant Betty McCollum fra Minnesota, argumenterte mot nedleggelsen ved å fremheve at bryggen uansett ville bli avviklet i august når værforholdene forverres. McCollum påpekte også at den humanitære krisen i Gaza er alvorlig, og at FN nylig erklærte full hungersnød i regionens nordlige deler.

Forsvarsbudsjettet inkluderer også andre kontroversielle elementer, som et forbud mot finansiering av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger og en bestemmelse som krever at USA må levere en planlagt våpenforsendelse til Israel. Disse elementene reflekterer de pågående politiske spenningene rundt USAs Midtøsten-politikk og håndteringen av forholdet til både Israel og de palestinske territoriene.

Debatten om bryggen og relaterte spørsmål fortsetter i Representantenes hus, hvor flere tilsvarende endringsforslag er under behandling. Disse diskusjonene gir innsikt i de bredere geopolitiske utfordringene USA står overfor i regionen, og hvordan disse utfordringene påvirker både utenrikspolitikken og innenrikspolitiske beslutninger.

FN advarer: Gaza-ryddingen kan vare i over 14 år

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt