13. juni, 2024

Ukrainas hardt prøvede hær sliter med økende mangel på tropper

Share

Med Russlands trussel voksende, sliter Ukraina med å mobilisere tilstrekkelig militærstyrke i møte med en treg politisk respons.

Wall Street Journal melder at Ukrainas væpnede styrker står overfor en kritisk mangel på tropper mens de forsøker å motstå massive russiske offensiver. Politisk uenighet har ført til at lovforslag om å utvide verneplikten i landet stagnerer i det ukrainske parlamentet. Forslagene, som inkluderer å senke rekrutteringsalderen og innføring av straffer for unndragelse av verneplikt, møter betydelig motstand blant befolkningen og politikerne.

Fedir Venislavskyi, medlem av Rada fra president Volodymyr Zelenskys regjeringsparti, uttrykker bekymring over den tregere prosessen med å godkjenne disse endringene. Ukraina står overfor enorme utfordringer, inkludert mangel på ammunisjon og en stadig mer utarmet troppsbestand. Til tross for ukrainsk militær etterretning som rapporterer om Russlands massive troppsbevegelser, møter landet utfordringer med å rekruttere og mobilisere nok soldater.

Les også: Armata i Limbo: Ukraina avslører skjebnen til Russlands toppmoderne stridsvogn

Mangelen på tropper har ført til at ukrainske kommandanter, som må gjenoppbygge styrker og samtidig holde frontlinjen, opplever en betydelig utfordring. Uten tilstrekkelig støtte fra parlamentet og befolkningen, samt utfordringer knyttet til korrupte rekrutteringsprosesser og lavere fødselstall etter Sovjetunionens oppløsning, står Ukraina overfor en alvorlig militærkrise.

For Zelensky og hans regjering krever denne krisen både politisk mot og effektiv handling for å møte den russiske trusselen. Selv om befolkningen generelt støtter regjeringens innsats mot Russland, er det økende motstand mot personlig deltakelse i militærtjeneste. Denne motstanden, kombinert med politiske intriger og strukturelle utfordringer, har ført til en farlig svekkelse av Ukrainas militære styrke på et kritisk tidspunkt i landets historie.

Denne mangelen på tropper har også skapt en tung byrde for de allerede tjenestegjørende soldatene og deres familier. Soldatene, mange av dem utmattet og traumatisert av langvarig tjeneste i frontlinjen, har fått begrensede muligheter til hvile og rekreasjon. Deres familiemedlemmer, som ser dem risikere sine liv hver dag, føler på den konstante bekymringen og usikkerheten. Samtidig som det internasjonale samfunnet fortsetter å overvåke situasjonen, blir det stadig tydeligere at Ukrainas evne til å møte den russiske aggresjonen avhenger av rask og effektiv handling for å styrke og støtte sine væpnede styrker.

Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 1: Krigen i Ukraina 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt