13. juni, 2024

Ukraina-krigen i utlandet: Jakten på russiske soldater i Sør-Syria

Share

Ukrainas konflikt med Russland har utvidet seg til å inkludere skjulte operasjoner i Sør-Syria, avdekket gjennom nylig fremlagt videomateriale.

I en nylig publisert video anskaffet av Kyiv Post kan ukrainske spesialsoldater under kommandoen til HUR (militær etterretning) bli sett i å angripe russiske styrker i og rundt Golan-høydene i Sør-Syria. Videoen, datert til mars 2024, viser syriske soldater, under ukrainsk kommando angripe russiske soldater, særlig fra den velkjente Wagner-gruppen. Disse angrepene har pågått siden nyåret, og viser at krigen i Ukraina sprer seg til nye territorier.

Russland har, siden 2015, vært en sentral støttespiller av Assad-regimet i Syria. Til å begynne med intervenerte russiske styrker i en periode hvor Assad regimet lå an til å falle. Denne utplasseringen har vedvart, og tusenvis av russiske tjenestepersonell fra alle de militære grenene har vært del av en konstant styrke i landet.

Etter krigsutbruddet i Ukraina har Russland sett seg nødt til å ta ut russisk personell fra Syria, og sende de til fronten i Ukraina. Dette har svekket russisk tilstedeværelse, på samme måte som ble observert i Armenia. I tilfellet av Armenia kunne ikke russerne intervenere da Aserbajdsjan overtok Nagorno-Karabakh etter en kort konflikt hvor hele den armenske befolkningen ble tvunget ut. Et resultat av dette er at russiske soldater, både i Syria og Sudan har blitt mer sårbare til blant annet ukrainsk tilstedeværelse. I tilfellet av Sudan så støtter Russland og Ukraina hver sin side av den pågående borgerkrigen med flere tilfeller av direkte konfrontasjon.

Les også: Iran utfordrer: Vestens veikart mot avskrekking

Videre har Syria spilt en rolle som transittland og rekrutteringsbase for russiske leiesoldater som blir brukt til å krigføre i Ukraina. Landet er også en viktig base for regional russisk innflytelse, og er en sentral aktør i Russlands nettverk for å omgå sanksjoner knyttet til kornproduksjon i okkuperte ukrainske områder.

Rent geopolitisk er Syria et knutepunkt for Iran og Russland. Begge land opererer med et felles mål om å opprettholde det syriske regimet, og ivareta sin respektive innflytelse i regionen. Iran bruker Syria som et transittland for militært materiell til blant annet Hizbollah i Libanon, og en rekrutteringsbase for vennligsinnede militser som kan bli brukt mot deres store fiende i regionen, Israel.

Hvilke grupper Ukraina nå operer i tandem med er per nå uvisst, men i et så sensitivt område som Golan-høydene, så er det fullt mulig at de har en form for kommunikasjon med Israel rundt angrep på russiske mål. Hvorav Israel tidligere har vært nøytrale i sitt forhold til Russland, så har den russiske støtten til Hamas definitivt påvirket det bilaterale forholdet dem imellom. Det er fortsatt usannsynlig at Israel ville angrepet russiske mål direkte, og en støtte til ukrainske aksjoner i området vil ha tilsvarende effekt. Israel bomber stadig mål tilknyttet regimet og Iran innad Syria, men ikke russiske mål. En Ukrainsk-ledet svekkelse av iransk -og russisk innflytelse i Golan-regionen er noe som Israel kunne vært tjent med. En annen part som også er tjent med dette er amerikanerne, som fortsatt har styrker utplassert innenfor Syria. Disse er stadig under angrep, sammen med sine kurdiske allierte i Nord-Øst-Syria.

Uansett tilfelle viser den pågående ukrainske involveringen i både Syria og Sudan til en trend av en gryende internasjonalisering rundt krigen i Ukraina. Hvorav vesten tydelig står bak Ukraina, så er stadig flere autoritære stater innenfor Russlands innflytelsessfære, særlig i Afrika sør for Sahara og Midtøsten. Flere regimer i Afrika, som i Mali, blir nå støttet av russiske leiesoldater til gjengjeld for økonomiske goder. Ukrainske intervensjoner både i Syria og Sudan viser til at ukrainerne har kapasiteten til å svekke russisk innflytelse utenfor sine egne landegrenser hvis muligheten er der, som man nå kan se i Syria. Disse landene blir teatre for proxy-kriger mellom Russland og Ukraina, og til en viss grad en kamp om innflytelse mellom vestlige stater og Russland. Situasjonen er stadig under utvikling, og vi vil nok se en lignende trend i andre stater i tiden som kommer.

Russland støtter Irans angrep på Israel

Sigmund Brandvold
Sigmund Brandvold
Sigmund har en bachelor i Internasjonale studier med historie, og en mastergrad i Internasjonale relasjoner med spesialisering i sikkerhetsspørsmål.

Les mer

Siste nytt