16. juli, 2024

Svensk avis: Sverige må be om unnskyldning til naboland for eksport av kriminalitet

Share

Sveriges tidligere «åpenhet» kan føre til at grensene mot resten av Norden stenges. Det ville vært både ironisk og tragisk.

I en leder publisert i Expressen, diskuteres det hvordan Sveriges «eksport» av kriminalitet til nabolandene kan føre til strammere grensekontroller mot resten av Norden, noe som ville være både ironisk og tragisk gitt Sveriges historie som en åpen og gjestfri nasjon.

I kronikken pekes det på at Sverige, kjent for sin lange historie som eksportør av varer som metall og tre, nå ser en ny type eksport vokse frem, en som knapt kan ses som en kilde til nasjonal stolthet. Dette inkluderer vold, sprengninger og svindel som sprer seg fra Sverige til sine naboland.

Situasjonen har blitt så alvorlig at land som Danmark periodevis har innført grensekontroller som et direktemottiltak mot den økende kriminaliteten som strømmer over Øresund. I Norge og Finland har myndighetene også uttrykt alvorlig bekymring. For eksempel beskriver Håkan Wall, sjef for politiets internasjonale enhet i Sverige, hvordan svenske kriminelle gjenger nå opererer i hele Norge og tiltrekker seg store pengesummer.

Les også: Samarbeidet mellom India og Norden blomstrer som aldri før 🔒

Norges tidligere statsminister, Erna Solberg, har også uttrykt bekymring for potensialet for svenske gjenger til å koble seg til voksende ungdomskriminalitet i Norge, noe som kunne forsterke kriminalitetsproblemene i landet. Videre har Norges tidligere integreringssminister Sylvi Listhaug, pekt på samfunnsproblemene knyttet til innvandring i Sverige, spesielt opprettelsen av parallellsamfunn hvor kriminalitet florerer og hvor myndighetene møtes med fiendtlighet og motstand. Listhaug be møtt av en bølge av fordømmelser og krav om unnskylder i Sverige etter uttalelsene i 2017.

I en tid hvor Sverige har kritisert sine naboer for mangel på åpenhet, ser det ut til at den svenske modellen nå møter tilbakegang, og nabolandene tar steg for å beskytte seg mot den eksporterte kriminaliteten. Dette representerer en alvorlig utfordring for Sveriges image og for relasjonene i Norden generelt. Faktisk peker kronikken på at Sverige kanskje må be sine nordiske naboer om unnskyldning for sin tidligere høytstående kritikk og arbeide for å endre sin egen håndtering av innvandring, integrering og kriminalitet.

«Nej, de [Sverige] borde be sina nordiska kolleger om ursäkt för sin stöddiga attityd, moraliska högfärdighet och sitt navelskåderi, som de andra länderna nu drabbas av.  Och lova att göra allt vad de kan för att stoppa den gränsöverskridande kriminaliteten,» konkluderer lederen.

Sikkerhetssoner i Norrköping: Politiets nye tiltak mot økende vold

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt