28. mai, 2024

Studie: Europeere prioriterer innvandringskontroll over klimaendringer

Share

En storstilt undersøkelse avslører et skifte i europeiske prioriteringer: Innvandringsreduksjon står øverst på agendaen, mens klimaendringer blir nedprioritert av mange. 

Ifølge en ny rapport som ble offentliggjort på onsdag, er europeere mer fokusert på å begrense innvandring enn på å takle klimaendringer. Studien, utført av den Danmark-baserte tenketanken Alliance of Democracies Foundation og sitert av AP News, avdekker at mindre enn 15% av de spurte på verdensbasis anser klimaspørsmål som en av de tre viktigste prioriteringene for deres regjering.

«I mange europeiske land har det vært en markant økning i andelen mennesker som mener at ‘reduksjon av innvandring’ bør være en topprioritet for regjeringen,» uttalte studien. Tyskland er i spissen med 44% av de spurte som ønsker at deres regjering fokuserer på å redusere innvandring, mens nesten en fjerdedel av de tyske respondentene så kampen mot klimaendringer som en prioritet.

Les også: Det er ikke vanskelig å avskrekke masseinnvandring

På global skala mener 33% at klimaendringer er en av verdens tre største utfordringer, men bare 14% sier at å bekjempe det bør være blant de tre viktigste prioriteringene for deres regjering.

Basert på nesten 63.000 intervjuer i 53 land, fant Democracy Perception Index at 85% av de spurte sier at det er viktig å ha demokrati i deres land. Imidlertid lever ikke regjeringene alltid opp til folks forventninger. Mens 58% av respondentene var tilfredse med demokratiets tilstand i deres land, var resten ikke det.

Denne skjevheten i prioriteringer understreker de komplekse valgene som politiske ledere står overfor, spesielt i en tid med globale utfordringer som klimaendringer og migrasjonspress. Studien gir innsikt i den offentlige meningens dynamikk og hvordan ulike samfunnssaker rangerer i forhold til hverandre på den globale agendaen. 

2024: Året innvandring bestemmer USAs politiske skjebne 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt