16. juli, 2024

Det er ikke vanskelig å avskrekke masseinnvandring

Share

Det kreves en total overhaling av menneskerettighetsrammeverket og flyktningkonvensjonene fra etterkrigstiden.

Som min kollega Jude Russo nylig påpekte, blir ikke den mest interessante og viktige nyheten dekket i særlig grad: Brevet fra guvernøren i Texas til den amerikanske regjeringen, som erklærer at den sosiale kontrakten mellom føderalregjeringen og statene nå er brutt. I det minste retorisk synes det som om omtrent femten stater er enige, og noen av dem har sendt materiell og personell for å bistå Texas med grensekontrollen.

Problemet er ikke komplisert. Dette var den opprinnelige ideen med USA: En union uten stående hær, men med likestilte stater som bistår hverandre under invasjon, der det føderale regjeringens eneste formål er å komme statene til unnsetning. USA er en enhet der statene er suverene og bestemmer sin egen skjebne, spesielt under invasjon og krig.

Idéen om at den sosiale kontrakten er brutt er interessant, og dette gjenspeiles nå også i Europa. Tenk på at sjefen for Frontex, den europeiske unions grensesikkerhets- og kystvaktsstyrke, nylig uttalte at det ikke finnes noen måte å stoppe migranter på. Hans Leijtens, en nederlender som nylig ble utnevnt som administrerende direktør for Frontex, erklærte at grenser er foreldet, og at Europa bør akseptere skjebnen og vende seg bort fra narrativet om å «stoppe folk».

– Ingenting kan stoppe folk fra å krysse en grense; ingen vegg, intet gjerde, intet hav, ingen elv, uttalte Leijtens, som foreslo «mer åpenhet» som løsningen.

Dette avslører egentlig spillet. Når både den amerikanske føderale regjeringen og Frontex i EU etterspør mer midler, er det ikke for å avskrekke masseinnvandring; det er for å behandle ulovlige innvandrere på en smidig og ordnet måte. De ønsker ikke å avskrekke masseinnvandring. De ønsker masseinnvandring, både ideologisk og, som nylige rapporter viser, materielt.

Kan avskrekkes

I motsetning til den rådende visdom, kan masseinnvandring faktisk avskrekkes.

De som har makten, bør være villige til å senke båter i Middelhavet, slå ned på menneskesmuglere og karteller i både Nord-Afrika og Latin-Amerika, gå etter finansieringen til NGOer og andre aktører som støtter og fremmer masseinnvandring, samt massedeportere de millionene som kom ulovlig etter 2015. Det er mulig.

Det skjer ikke av to grunner. For det første, hindrer flyktningkonvensjonen og menneskerettighetslovene etter 1945, som er levninger fra en annen tid, regjeringer i å ta drastiske handlinger. For det andre, er de som har makten, ideologisk innstilt på å fremme masseinnvandring. For å reversere dette, kreves det en total overhaling av menneskerettighetsrammeverket og flyktningkonvensjonene etter 1945, som står i veien for enhver form for deportasjon eller militær inngripen for å avskrekke migrasjon. Og det kreves at noen er villige til å handle.

Folkeretten er i praksis en illusjon som stater kan velge å følge eller ignorere. India har massedeportert Rohingya-migranter. Det samme har Pakistan gjort med millioner av afghanere. Israel har begynt å ta grep mot afrikansk massemigrasjon. Det samme har Saudi-Arabia, som har gått så langt som å skyte mot migranter.

Avskrekking krever makt. Texas har rett. Det er opp til resten av USA og Europa å følge etter.

Denne kronikken ble først publisert i The American Conservative. Den har blitt over oversatt fra engelsk.

Hvorfor amerikanere burde bli skremt av Mark Rutte som NATOs generalsekretær

Sumantra Maitra
Sumantra Maitra
Dr. Sumantra er direktør for forskning ved American Ideas Institute, og seniorredaktør ved The American Conservative. Han er også en valgt, Associate Fellow ved Royal Historical Society, London.

1 kommentar

Les mer

Siste nytt