13. juni, 2024

Stjernekrig på ekte: Frankrike leder veien i Europas største romkrigsøvelse

Share

Frankrike leder an i romforsvaret med «AsterX», Europas største romkrigsøvelse, for å møte morgendagens trusler gjennom realistisk simulering og internasjonalt samarbeid.

Frankrike står i spissen for å forberede seg på fremtidens utfordringer med «AsterX», Europas mest omfattende romkrigsøvelse. Dette banebrytende initiativet, belyst av Breaking Defense, simulerer et scenario der en satellitt med mulig fiendtlige hensikter nærmer seg en alliert kommunikasjonsnode i jordens stille bane. Det franske romkommandoen, som representerer øvelsens «blå team», tolker manøveren som en bevisst handling. Etterretningen avslører at fiendens fartøy er utstyrt med en robotarm, klar til å fjerne den vennlige enheten fra sin bane. I en proaktiv gest flytter Frankrike en «patruljesatellitt» til en beskyttende posisjon, en strategi de ennå ikke har realisert, men aktivt arbeider mot.

Denne fiktive situasjonen, om enn oppdiktet, speiler troverdige trusler og demonstrerer realistiske kapasiteter, forteller oberst Mathieu Bernabé, øvelsens leder. AsterX 2024 samler omkring 190 deltakere fra Frankrike samt 15 partnerland for å håndtere utfordringer som romkommunikasjonsforstyrrelser og fiendtlige satellitter:

– Øvelsen er kritisk viktig for å styrke det operasjonelle beredskapet til våre operatører og prosesser. Vi trener for å være kampklare, understreker general Philippe Adam, sjef for Frankrikes romkommando, under en presentasjon i Toulouse.

Les også: Kinas satellittrevolusjon: Neste stopp, global dominans

Adam belyser regelmessig «uvennlig oppførsel» fra russiske satellitter, som illustrerer en kontinuerlig trussel i rommet. Med økende militarisering og konkurranse, både fra kommersielle aktører og stater, blir rommet stadig mer kritisk for militære operasjoner. Dette inkluderer alt fra kommunikasjon og navigasjon til deteksjon av ballistiske missiler og målretting. Økonomien knyttet til verdensrommet vokste med 8% til 546 milliarder dollar i 2022, som understreker dens voksende betydning.

Opprettelsen av en militær romkommando i 2019, under ledelse av President Emmanuel Macron, vitner om Frankrikes ambisjoner om å sikre og beskytte sine interesser i rommet. Med det høyeste antallet satellitter i bane blant EU-landene, 91 i februar 2023, posisjonerer Frankrike seg som en ledende romfartsnasjon. AsterX øvelsen er svært viktig for utviklingen av den franske romkommandoen, som sikter mot full operasjonell kapasitet innen 2030.

I år markerer «AsterX»-øvelsen en ny vending ved å inkludere personell fra U.S. Space Force for å spille det «røde laget», noe som tilfører en ekstra dimensjon av overraskelse og utfordring. Med simulering av over 4.000 objekter i bane, tester øvelsen deltakernes evne til å navigere i et komplekst og ukjent trussellandskap:

– AsterX fungerer som et laboratorium hvor deltakerne utforsker løsninger og innhenter verdifull tilbakemelding, forklarer Bernabé, og understreker betydningen av tverrmilitært samarbeid og multidomenekunnskap.

Dette innovative initiativet blir omtalt som «en milepæl» i forberedelsene til å sikre rommet som en fredelig og sikker domene for fremtidige generasjoner.

Romsupermakten Russland faller ned til jorden

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt