13. juni, 2024

Romsupermakten Russland faller ned til jorden

Share

Russlands tidligere fremtredende rolle i romsektoren har endret seg betydelig etter invasjonen av Ukraina i 2022.

Ifølge Nikkei Asia har geopolitiske spenninger har ført til at europeiske nasjoner vender seg bort fra Russlands Soyuz-fartøyer, mens USA har befestet sin posisjon som den ledende aktøren i romkappløpet.

Ifølge data kompilert av en amerikansk astrofysiker lanserte Russland 35 satellitter for Storbritannia og andre land i 2021, men antallet sank til to i 2022, og kom seg til tre året etter. Bestillinger av russiske satellittoppskytninger har derfor sunket med 90%, noe som har gitt land som India og Kina muligheten til å ta over dette markedet.

Sverige tar initiativ ved å etablere Europas første satellittoppskytningsanlegg i Esrange, beliggende 1000 kilometer nord for Stockholm. Dette markerer en strategisk bevegelse mot å sikre uavhengig og fleksibel tilgang til verdensrommet for formål relatert til nasjonal sikkerhet og forsvar, og reflekterer en global trend der nasjoner prioriterer selvstendighet i romtransport. Samtidig møter Russland tekniske og økonomiske utfordringer, med inntektstap for landets rombyrå Roscosmos og påfølgende feil og fiaskoer i deres romoppdrag.

India har sett en tredobling i antall satellittoppskytninger for internasjonale kunder i 2023, og Kina har sterke ambisjoner om å etablere seg som en dominerende kraft i rommet. Dette skiftet i dynamikken understøttes av en forventet vekst i det globale rommarkedet, som anslås å øke fra $12,2 milliarder i 2023 til $15,8 milliarder i 2032. Med omtrent 100 oppskytningsstedprosjekter under planlegging globalt, intensiveres konkurransen om å utnytte mulighetene i romindustrien.

Japan viser lovende tegn til tross for en langsom utvikling av egen oppskytningskapasitet, med vellykkede lanseringer og nyskapende startups som indikerer en potensiell større rolle i romkappløpet. Landets mål om å kunne utføre 30 rakettlanseringer årlig innen midten av 2030-tallet fremhever både ambisjoner og utfordringer i den nåværende romindustrien.

Dette landskapet i romindustrien signaliserer begynnelsen på en ny æra preget av teknologisk innovasjon, geopolitisk strategi, og kommersiell rivalisering, som sammen vil forme fremtiden for utforsking og utnyttelse av rommet.

Kinas satellittrevolusjon: Neste stopp, global dominans

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt