14. juli, 2024

Spillet om Sahel: Fra fransk tilflukt til russisk roulette 🔒

Share

I skyggen av vestlige tilbaketrekninger, har Sahel blitt en prøvestein for nye geopolitiske dynamikker, med militærjuntaer og utenlandsk innblanding som skaper et ustabilt sikkerhetslandskap.

Sahel står midt i en omfattende sikkerhetspolitisk omveltning. I over ett tiår har et vedvarende islamistopprør herjet uten tegn til forbedring, som har bidratt til at desperasjonen har bitt seg fast i regionen. Sivile regjeringer har vist seg ute av stand til å håndtere situasjonen, noe som har åpnet døren for at militære krefter har grepet inn. Dette har ført til militærkupp i flere land, inkludert Mali og Guinea i 2021, Burkina Faso i 2022, samt Niger og Gabon i 2023.

Som en direkte følge av disse kuppene, har regionens tradisjonelle beskytter, den tidligere kolonimakten Frankrike, blitt kastet ut av de nye militære styresmaktene og spiller ikke lenger en rolle i opprørsbekjempelse og anti-terror-operasjoner. I stedet har den russiske Wagner-gruppen trådt inn for å støtte militærjuntaene i kampen mot opprørerne og jihadistene, uten merkbar suksess. Faktisk har den sikkerhetspolitiske situasjonen forverret seg betraktelig etter at russerne kom inn.

Nylig mistet også amerikanerne sin eneste flybase i Sahel, etter at Nigers nye militærjunta besluttet å kaste dem ut. Denne basen hadde en sentral rolle i overvåkningen og bekjempelsen av jihadister og terrorister tilknyttet al-Qaida og Islamsk stat i hele regionen. Med Frankrikes exit og USA som nylig har mistet sitt militære fotavtrykk, er den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sahel uklarere enn noen sinne.

For å dykke dypere inn i hva som har skjedd og hva som potensielt kan utspille seg i fremtiden i denne ofte neglisjerte delen av verden, har Geopolitika konsultert Stig Jarle Hansen. Han er professor ved NMBU og regnes som en av Norges fremste eksperter på Sahel-regionen. Grunnet lengden av samtalen, vil intervjuet bli publisert i to deler:

1) Den sikkerhetspolitiske utviklingen etter at Frankrike trakk seg tilbake og Wagner-gruppen trådte inn.

2) Konsekvensene av Nigers avgjørelse om å utvise amerikanerne og veien videre.

Vil du lese mer? Tegn et abonnement i dag, samtidig som du hjelper oss med å lage flere nyhet- og dybdesaker om internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet

Kaos i Tsjad

Les mer

Siste nytt