16. juli, 2024

Slutten på petrodollaren?

Share

Petrodollar står overfor en mulig endring, etter Saudi-Arabias spekulasjoner om å prise olje i andre valutaer.

Saudi-Arabia har lenge priset oljeeksporten sin i amerikanske dollar, men nå spekuleres det i om landets ledere vurderer en endring. Carla Norrlof, professor i statsvitenskap på University of Toronto, tar for seg hva dette kan bety for USAs finansielle og monetære dominans, i en kronikk i Project Syndicate.

I over femti år har USA solgt avanserte våpen til Saudi-Arabia, og kongedømmet har priset oljen sin i dollar. Nå som Saudi-Arabia åpent vurderer å prise olje i andre valutaer, er sirkulerer det rykter om at denne ordningen kan opphøre.

Forholdet mellom USA og Saudi-Arabia startet i 1933, da Standard Oil fikk eksklusive rettigheter til å utforske landets østlige provins. Dette partnerskapet førte til dannelsen av ARAMCO i 1938 og oppdagelsen av store oljereserver. Under andre verdenskrig ble olje en avgjørende ressurs for USAs seier. I 1945 møttes USAs president Franklin D. Roosevelt og Saudi-kongen Abdulaziz Ibn Saud, noe som markerte starten på et varig strategisk forhold mellom de to landene.

Petrodollar-systemet refererer til oljen prises i dollar. Dette har bidratt til å finansiere USAs handelsunderskudd ved at land med overskudd reinvesterer sine i amerikanske statsobligasjoner. Det har vært spekulasjoner om at dette systemet formelt ble avsluttet 9. juni, femti år etter en militær- og økonomisk pakt signert av USAs utenriksminister Henry Kissinger og Saudi-prins Fahd bin Abdulaziz Al Saud i 1974.

Les også: Er dollarens storhetstid ved veis ende?

Avtalen fra 1974 etablerte nært samarbeid og hintet om strategiske interesser, men nevnte ikke eksplisitt avregning av Saudi-olje i dollar. I stedet var målet å skape et strategisk partnerskap for å stabilisere regionen og styrke bilaterale forhold.

Det er spekulasjoner om at Saudi-Arabia vurderer å endre sin politikk og muligens forlate petrodollar-ordningen. Men det er fortsatt uverifisert. Saudi-Arabia har ambisjoner om å etablere seg som en regional stormakt og utforsker dypere økonomiske bånd med Kina, som investerer tungt i regionen gjennom Belte-og-vei-initiativet (BRI).

Hvis Saudi-Arabia begynner å prise olje i andre valutaer, kan dette signalisere et skifte i global handel. De kan også bruke trusselen om å prise i alternative valutaer som pressmiddel for å sikre en bedre avtale med USA eller for å fremme målet om en tostatsløsning for Israel-Palestina-konflikten.

Trusselens troverdighet avhenger av hvor langt Saudi-Arabia er villig til å diversifisere sine økonomiske strømmer bort fra USA. Dersom uenigheter om menneskerettigheter og demokrati begynner å tynge forholdet, kan saudierne velge å ikke opprettholde samme nivå av dollar for å unngå eksponering mot amerikanske sanksjoner.

Det er usannsynlig at Saudi-Arabia vil fjerne seg helt fra dollaren på grunn av risikoen forbundet med å forlate petrodollar-systemet. Selv om de diversifiserer sine beholdninger, er det andre faktorer som vil binde dem til dollaren. Dersom flere store oljeprodusenter følger etter, kan det få konsekvenser for den globale økonomien.

 

Kan USA fortsette lånefesten uten konsekvenser? 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt