13. juni, 2024

Slik bygges Mariupol om til russisk by

Share

Når Russland skal gjenreise byen som de la i ruiner før de lykkes med å okkupere den, overlates lite til tilfeldighetene.

Mariupol, som ligger i Donbas-regionen øst i Ukraina, var blant russernes første mål etter at Vladimir Putin innledet sin angrepskrig mot nabolandet 24. februar 2022.

Byen ble utsatt for hard beskytning, og over nitti prosent av byens boligblokker skal ha blitt ubeboelige. Også kjente bygninger som Mariupols teater ble ødelagt. 16. mars 2022 slapp russerne en bombe over teateret – hvor flere hundre sivile hadde søkt tilflukt.

Nå skal en kombinasjon av fysisk gjenoppbygging og kulturell assimilasjon, inkludert endringer i utdanningssystemet og offentlige tjenester, sørge for å integrere Mariupol i Den russiske føderasjon. Dette skriver CBC i en lengre reportasje om saken.

I tillegg til store byggeprosjekter, som å gjenreise teateret og bygge nye, moderne blokker, foregår transformasjonen til russisk by på flere måter:

  • Gater får enten nye navn eller sine tidligere navn. For eksempel har Fredsavenyen fått tilbake navnet Leninavenyen, som stammer fra sovjettiden.
  • Russisk pass er i økende grad nødvendig for å få tilgang til offentlige tjenester, men også for å kunne søke om kompensasjon for ødelagt bolig.
  • Det nå utbombede stålverket Azovstal skal ikke lenger huse tradisjonell industri, men bli en tekno- og økopark med opptil 9.000 arbeidsplasser.
  • Også rent etnisk og kulturelt skal byen russifiseres gjennom tilflytting av folk fra Russland, stimulert av pengestøtte. Folketallet planlegges doblet.

Det hører med til historien at Mariupol før krigen hadde en etnisk blandet befolkning som i hovesak var russiskspråklig. Den største etnisiteten var ukrainere, tett fulgt av russere. Pontosgrekere var tredje størst.

Mange vil spørre hvorfor Russland har slik hast med å gjenoppbygge en by som kanskje senere vil havne i kryssilden igjen.

Ilja Sjumanov, daglig leder i organisasjonen Transparency International Russia, forklarer dette som et «klassisk russisk megaprosjekt».

– Det er for å vise russere og vise resten av verden at «vi bygger opp igjen. Dette er vårt territorium,» teoretiserer Sjumanov.

Sjumanov trekker også frem at gjenoppbyggingen åpner for storstilt korrupsjon i form av at Kreml gir lukrative kontrakter til sine støttespillere.

Selv om Putins Mariupol kan fremstå som skinnende nytt på utsiden, tyder rapporter på at bygningenes interiør ikke prioriteres like høyt.

Beboere forteller at myndighetene kun restaurerer fasade og fellesareal og at kompensasjon for ødelagt bolig ikke strekker til til innvendig renovering.

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt