16. juli, 2024

Samsung dropper Putins nasjonale bankkort

Share

Etter Russlands annektering av Krimhalvøya våren 2014 gikk russiske myndigheter i gang med å utvikle et nasjonalt betalingssystem med tilhørende bankkort.

Betalingssystemet – kalt Mir – ble presset igjennom av myndighetene tross motstand fra de kommersielle bankene, som mente at et slikt system ble for dyrt. Et av myndighetenes virkemidler var å stille krav om at offentlige ytelser, herunder alderspensjon og studiestøtte, kun utbetales til Mir-bankkort.

Med Mir ville myndighetene gjøre innenlandsbetalinger mindre avhengige av vestlige kort som Visa og Mastercard. Samtidig ble Mir-systemet eksportert til andre land, herunder de postsovjetiske statene i Sentral-Asia og Kaukasus samt vennligsinnede regimer som Iran, Cuba og Venezuela.

Selv om Mir kan sies å ha bestått prøven som innenlands betalingssystem etter at Visa, Mastercard, PayPal og flere andre betalingstjenester trakk seg ut av Russland etter invasjonen av Ukraina i februar 2022, har Mirs internasjonale satsning gått på flere smeller de siste to årene.

Les også: Russlands bakdør til det globale banksystemet lukkes ytterligere

Som del av oppskaleringen av Vestens økonomiske sanksjoner mot Russland for landets angrepskrig mot Ukraina går USA nå målrettet til verks mot Mir. Forrige måned ble Mir sanksjonert av Washington.

Det får konsekvenser. Nå varsler Samsung Pay, som tilhører verdens største produsent av mobiltelefoner, at muligheten for å bruke eller legge til Mirpkort i Samsyn Pay-appen fjernes fra og med 3. april.

Dette skriver The Moscow Times. Mir er allerede blokkert av tilsvarende betalingstjenester som Google Pay og Apple Pay.

Ny verdensorden? Amerikanske generaler advarer mot Iran-Russland-Kina-aksen

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt