28. mai, 2024

Russlands bakdør til det globale banksystemet lukkes ytterligere

Share

USA strammer til tilgangen for russiske finansoperasjoner globalt, med markante endringer i Dubai og Tyrkia.

TakkDa USA og Europa forsøkte å kutte Russlands tilgang til det vestlige finanssystemet, fant Moskva alternative ruter gjennom banker i Gulfstatene og Europa. Nå melder Wall Street Journal at disse omveiene begynner å lukkes, takket være forsterkede amerikanske tiltak.

En fremtredende bank i Dubai har nylig trappet ned sitt Russland-relaterte forretningsomfang ved å lukke kontoer eid av russiske oligarker og oljehandlere. Tyrkiske banker viser også økende forsiktighet når det gjelder å håndtere forretninger knyttet til Russland, et tydelig tegn på endring i den globale finanssektorens villighet til å engasjere seg med russiske interesser midt i den pågående konflikten i Ukraina.

Disse endringene kommer i kjølvannet av økt amerikansk press og en ny bølge av sanksjoner mot diverse handelsfirmaer og aktører. Det hvite hus har gitt Finansdepartementet utvidede sanksjonsfullmakter, som nå tillater straffetiltak mot utenlandske banker involvert i transaksjoner som støtter Russlands militærindustrielle kompleks.

Les også: Sentralbankene tror fortsatt på gull

Emirates NBD, en bankgigant med base i Dubai, har vært sentral i denne strategiske omleggingen. Banken, som tidligere var en viktig destinasjon for russiske virksomheter og oligarker som søkte sikkerhet i De forente arabiske emirater, har gjennomført betydelige policyendringer. Den har blant annet stengt sin avdeling fokusert på Russland, avsluttet aksept av rubeloverføringer fra Russland og lukket mange kontoer tilknyttet russere.

Dette har spesielt påvirket et nettverk av handels- og skipsfartselskaper ledet av Etibar Eyyub, tidligere leder for U.A.E.’s Coral Energy. Disse selskapene har vært hovedveien for Russlands oljeeksport til verdensmarkedet.

Tiltakene strekker seg også til Tyrkia, der den amerikanske regjeringen har presset på for justeringer i forholdet til Russland. Tyrkiske selskaper rapporterer om betalingsvanskeligheter, noe som tyder på en endring i landets økonomiske samarbeid med Russland.

I tillegg har USA rettet oppmerksomheten mot Østerrike, spesielt mot Raiffeisen Bank International, som har beholdt sin virksomhet i Russland. Disse bankene står overfor økt risiko på grunn av de nye amerikanske sanksjonsmaktene.

Selv om disse tiltakene har forårsaket en viss forstyrrelse i Russlands energieksport, en viktig økonomisk støtte for krigen i Ukraina, strømmer russisk olje fortsatt relativt fritt til verdensmarkedet. Dette reiser spørsmål om den langsiktige effekten av sanksjonene på Russlands økonomiske kapasitet og fortsatte militære inngrep i Ukraina.

Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 2: En sanksjonert økonomi 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt