28. mai, 2024

Riskoen for økt atomproliferasjon i skyggen av Ukraina-krigen 🔒

Share

Med USAs nye militærstøtte til Ukraina under lupen, vokser internasjonal bekymring for fremtiden til global sikkerhet og atomvåpenspørsmålet.

Representantenes hus i USA har endelig vedtatt en militær hjelpepakke til Ukraina, men det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til hva som blir det endelige utfallet av krigen. I denne sammenhengen finnes det bekymringer i mange land knyttet til de potensielle konsekvensene på global sikkerhet hvis Russland til slutt skulle komme seirende ut.

Dette scenarioet kan eskalere risikoen for atomproliferasjon over hele verden. Argumentet er at mellomstore USA-allierte land kan føle seg tvunget til å utvikle sine egne atomkapasiteter, i frykt for at USAs konvensjonelle avskrekkingskapasiteter ikke er tilstrekkelige for å beskytte dem. De kan også tvile på USAs vilje til å konfrontere atombombebevæpnede motstandere som Kina og Russland med egne atomkapasiteter hvis det skulle bli nødvendig.

James Jay Carafano.

For å dykke dypere ned i dette bekymringsfulle scenariet, har Geopolitika tatt kontakt med James Jay Carafano. Han er tidligere rådgiver for president Donald Trump og tilknyttet den konservative tenketanken Heritage Foundation. Han anses som en fremtredende republikansk ekspert og en stor autoritet på spørsmål knyttet til nasjonal sikkerhet og internasjonale relasjoner.

Vil du lese mer? Tegn et abonnement i dag, samtidig som du hjelper oss med å lage flere nyhet- og dybdesaker om internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet

Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 1: Krigen i Ukraina 🔒

Les mer

Siste nytt