28. mai, 2024

Opprør i skyggene: En ny daggry for Iran?

Share

I et dyptgående intervju med det franske geopolitiske magasinet Revue Conflits kaster Emmanuel Razavi, en fremtredende journalist med spesialkompetanse på Midtøsten, lys over den dype interne misnøyen som preger Iran.

I intervjuet, gir Razavi, forfatteren bak boken «Den skjulte siden til mullahene», innsikt i det iranske folkets omfattende frakopling fra regimet, noe som kommer til uttrykk gjennom en historisk høy valgboikott og en markant motvilje mot regimets forhåndsgodkjente kandidater.

Med en rapportert valgdeltakelse under det siste valget på bare 41%, men som Razavi faktisk antyder er betydelig lavere, avslører det nylige valget en «grunnleggende strøm av motstand som kan signalisere et kommende regimeskifte», sier han.

Les også: Advarer Iran mot missil-leveranser

Dette valget skulle fornye medlemmene i Irans to rådgivende kamre, men det hele ble overskygget av folkets åpenbare motstand. Razavi peker spesielt på Ali Khamenei, den islamske republikkens øverste leder, som forsøker å konsolidere makten ved å ekskludere såkalte moderate og støtte et nettverk av ulovlige aktiviteter, inkludert narkotikahandel. Denne taktikken avdekker dype splittelser innad i regimet og voksende bekymring blant de religiøse lederne for deres egen fremtid.

Til tross for regimets forsøk på å legitimere sin autoritet gjennom valg, viser Razavis analyse at det finnes en bred misnøye for regimet blant iranere som ønsker politisk forandring. Det iranske folket, som er ungt og høyt utdannet, krever endringer som frihet, sekularisme, og demokrati, og viser et tydelig ønske om å få en ny politisk begynnelse.

Spesielt interessant er den økende støtten til prins Reza Pahlavi som en forenende figur blant de opposisjonelle. Selv om dette ikke nødvendigvis signaliserer et ønske om monarkiets gjeninnføring, anerkjenner mange ham som en kompetent leder som kan fungere som en forbindelse i en overgangsperiode mot en ny politisk struktur.

Razavi avslutter intervjuet med å påpeke en vesentlig vestlig misforståelse av situasjonen i Iran. Mens den iranske befolkningen er midt i en kulturell og potensielt revolusjonær endringsprosess, ser det ut til at det internasjonale samfunnet ennå ikke har forstått alvoret i Irans interne konflikter og befolkningens klare avvisning av det nåværende teokratiske regimet. Razavis innsikter understreker viktigheten av global bevissthet og støtte til Irans befolkning i deres kamp for frihet og demokrati.

Ali Khamenei: Irans seiglivne leder styrer gjennom stormen

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt