22. juni, 2024

Økonomisk nedkjøling: USA sliter med lavere vekst og sterk inflasjon

Share

En nedgang i økonomisk vekst og høyere inflasjon enn antatt skaper bekymring i USA, ifølge nyeste kvartalsrapport. Dette kan signalisere vanskelige tider for både forbrukere og politiske beslutningstakere.

Ifølge en rapport fra det amerikanske handelsdepartementet, omtalt i Wall Street Journal, har den økonomiske veksten i USA bremset ned til 1,6 % i første kvartal, noe som er lavere enn økonomers forventning på 2,4 %. Dette markerer en nedgang fra fjorårets hurtige veksttall og signaliserer utfordringer i horisonten.

Utviklingen kommer som en skuffelse for mange, ettersom det antyder at inflasjonstrykket fortsatt er robust. Rapporten viser også at forbrukerne fortsatt bruker mye på helse, forsikring og andre tjenester, mens det er en nedgang i forbruket på varer som biler og bensin, samt i eksport og bedriftenes investeringer i varelagre.

Denne nedkjølingen i økonomisk vekst sammenfaller med en forverring i inflasjonen, som ifølge handelsdepartementet var litt høyere enn forventet i mars. Forbrukerprisindeksen (CPI), ekskludert mat- og energipriser, steg med 3,7 % på årlig basis i første kvartal, over estimatene på 3,4 %.

Les også: Kinesisk økonomi trues av deflasjon og en sårbar banksektor

Samtidig antyder en rekke føderale data at den amerikanske økonomien fortsatt har motstandskraft, til tross for de høyeste rentene på 23 år. Næringslivsoptimisme er tydelig, som illustrert ved General Motors som nylig oppjusterte sine inntjeningsprognoser takket være sterk etterspørsel etter bensindrevne lastebiler og SUV-er.

Videre har kredittkortselskaper rapportert om økt kundebelastning sammenlignet med fjoråret, og bedrifter investerer fortsatt tungt i datasentre, fabrikker og andre kapitalintensive prosjekter.

Økonomer spekulerer nå i hvordan den amerikanske økonomien vil håndtere denne sammensatte situasjonen fremover. Med en tilstrømning av innvandrere som bidrar til vekst og skatteinntekter, men også presser på offentlige ressurser, kan det være en vanskelig vei framover for styring av inflasjonen og økonomisk vekst.

Rapporten gir et blandet bilde, med tegn på avkjøling i boligmarkedet og en nedgang i sparing blant lavinntektsamerikanere. Den understreker en underliggende spenning mellom fortsatt økonomisk ekspansjon og vedvarende prispress i USA.

Økte oljepriser styrker Russlands økonomi

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt