22. juni, 2024

Ny runde med angrep mot houthi-militsen

Share

I en samordnet innsats for å dempe trusselen som houthi-opprørerne utgjør for internasjonal maritim trafikk, har USA og Storbritannia intensivert sine militæraksjoner mot mål i Jemen.

Amerikanske og britiske styrker har gjennomført en rekke angrep mot houthi-opprørernes stillinger i Jemen, som respons på en økning av angrep fra denne gruppen mot skipstrafikken i Rødehavet og Adenbukten, skriver Navy Times.

Ifølge anonyme kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet traff angrepene en rekke strategiske mål, inkludert underjordiske anlegg og kommando- og kontrollsentre, samt en båt eid av houthi-opprørerne. Disse tiltakene kommer i kjølvannet av rapporter om at houthi-opprørerne har intensivert sine operasjoner mot internasjonal skipsfart i regionen.

På den militære fronten opplyser U.S. Central Command at amerikanske og koalisjonsstyrker i løpet av mai måned har ødelagt eller sporet oppskytingen av minst 15 houthi-anti-skip ballistiske missiler, 38 luftdroner og flere andre våpensystemer som ble forberedt for bruk eller avfyrt av houthi-militsen.

Les også: Houthienes raketter mot skip skaper inflasjon

Jean-Loup Samaan, seniorforsker ved tenketanken Atlantic Council, peker på utfordringene Det hvite hus står overfor i å samle støtte fra sine allierte og partnere i responsen på truslene fra houthi-opprørerne. Han påpeker spesielt den europeiske bekymringen over strategiske målsettinger og frustrasjonen blant Gulf-landene over konflikten i Jemen.

Under en pressebrief i mai understreket en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet, Vedant Patel, at en fredsløsning i Jemen kun kan skje dersom houthi-opprørerne stanser sine angrep på internasjonal skipsfart. «Alle våre partnere er enige om nødvendigheten av at houthi-angrepene må opphøre før en avtale kan signeres», sa Patel.

Disse militære og diplomatiske anstrengelsene illustrerer de komplekse dynamikkene i regionen og understreker det internasjonale samfunnets bestrebelser på å gjenopprette stabilitet og sikkerhet i Jemen og de omliggende sjøveiene.

Houthiene tar æren for angrep på destroyeren USS Mason

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt