14. juli, 2024

Ny fase i Kinas strategi: Fredsforhandler i Midtøsten

Share

Kina griper muligheten til å fremstå som en fredsskapende makt i Midtøsten, ved å arrangere fredsamtaler mellom Hamas og Fatah. Dette er en manøver som utfordrer den vestlige etablerte internasjonale ordenen og speiler Kinas voksende globale ambisjoner.

Kinas fredsbestrebelser i Midtøsten signaliserer store etterkrigsambisjoner, ifølge analytikere

Beijing øker sin innsats for å mekle mellom de palestinske faksjonene Hamas og Fatah, i et forsøk på å spille en større rolle i Midtøsten etter konflikten, skriver Dewey Sim i South China Mourning Post. Møtet i Beijing, som fant sted sist uke, blir sett på som en del av en bredere strategi for å utfordre den vestlig-ledede internasjonale ordenen.

– Kina ønsker å påvirke gjenoppbyggingen og styringen av et etterkrigs-Gaza, uttalte en diplomatisk observatør.

Dette er et ledd i Beijings kontinuerlige bestrebelser for å posisjonere seg som en fredsmekler i regionen. Under møtet bekreftet Kinas utenriksdepartement at det hadde vært «grundige og ærlige» samtaler, og at det var oppnådd «oppmuntrende fremskritt «i retning av palestinsk forsoning og samhold.»

Les også: Fredsforsøk faller: Veto fra Russland og Kina mot Gaza-våpenhvile

Situasjonen i Midtøsten har vært anspent i syv måneder nå, med lite tegn til bedring, mens Israel forbereder seg på en bakkeoperasjon i byen Rafah i sør-Gaza.

Kinas involvering i disse samtalene er del av en samordnet innsats sammen med Russland, Nord-Korea og Iran for å «bryte opp» den vestlig-ledede orden i regionen,» hevder Jean-Loup Samaan, seniorforsker ved National University of Singapore’s Middle East Institute.

Kinas tidligere suksess i å mekle mellom rivalene Iran og Saudi-Arabia antyder at landet planlegger å spille en større rolle som megler i Midtøsten:

– Ved å være vert for sist ukes samtaler, ønsker Kina å trå inn i rampelyset og påvirke de pågående tiltakene fra USA og dets arabiske allierte for å presse Israel mot en våpenhvileavtale og konkrete planer for Gazas rekonstruksjon og styring, sa David Arase, professor i internasjonal politikk ved Hopkins-Nanjing Center.

– Ved å sette inn Hamas som en bremsekloss i fredsprosessen, kan Iran, Russland og Kina avlede USA fra konflikter i Europa og Indo-Stillehavet, og svekke evnen til USA, Israel og USAs arabiske allierte til å stabilisere Midtøsten, tilføyde han..

Kynisk spill: Kinas diplomatiske sjonglering mellom Iran og Israel 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt