22. juni, 2024

Fredsforsøk faller: Veto fra Russland og Kina mot Gaza-våpenhvile

Share

USA’s forsøk på å sikre en våpenhvile i Gaza strandet etter veto fra Russland og Kina i FN’s sikkerhetsråd.

Reuters melder at et USA-ledet forslag om våpenhvile i Gaza møtte motstand da Russland og Kina la ned veto. Dette forslaget, som var en del av en bredere gisselavtale, ble stemt ned av FN’s sikkerhetsråd på grunn av vetorettene utøvd av disse to faste medlemslandene. Resolusjonen, som også så et nei fra Algerie og avholdenhet fra Guyana, hadde som mål å etablere en umiddelbar og vedvarende våpenhvile over en periode på omtrent seks uker. Dette var tenkt for å sikre beskyttelse av sivile liv og muliggjøre leveransen av humanitær hjelp. Av rådets 15 medlemmer, var det elleve som stemte for forslaget.

Dette skrittet markerer en tydelig endring i USAs holdning overfor Israel. I begynnelsen av konflikten, som nå har pågått i fem måneder, var USA tilbakeholdne med å bruke ordet «våpenhvile» og la ned veto mot forslag som inneholdt krav om en umiddelbar stans i fiendtlighetene.

USAs ambassadør til FN, Linda Thomas-Greenfield, uttrykte skuffelse over utfallet. Hun beskrev vetoene fra Russland og Kina som resultat av «kyniske» og «smålige» motiver, og kritiserte dem for å stå i veien for et forslag som hovedsakelig ble støttet av det internasjonale samfunnet. Thomas-Greenfield påpekte videre at deres motstand ikke bare skyldtes at forslaget kom fra USA, men også at de har unnlatt å fordømme Hamas sitt angrep på Israel den 7. oktober.

Hun hevdet at til tross for den sterke retorikken, har verken Russland eller Kina bidratt diplomatisk mot å oppnå en varig fred eller ytt betydelig hjelp i den humanitære responsen på konflikten. USA har understreket at enhver støtte fra sikkerhetsrådet til en våpenhvile bør inkludere betingelser for frigjøring av gisler holdt av Hamas i Gaza. I følge Israel har Hamas-krigere drept 1.200 mennesker og tatt 253 som gisler i deres angrep den 7. oktober.

Konflikten har hatt en høy menneskelig kostnad, med nesten 32.000 palestinere rapportert drept i Israels offensiver mot Gaza, basert på tall fra helsemyndighetene i den Hamas-kontrollerte enklaven.

Israels amerikanske demografiske knipe

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt