13. juni, 2024

NATO må møte Russlands utfordringer

Share

Med de økende farene knyttet til russisk ekspansjon, må NATO ta et fast grep for å bevare internasjonal orden og sikkerhet.

I en kronikk i National Interest argumenterer Anne R. Pierce for at NATO må ta kraftigere grep for å møte trusselen fra Russland. Pierce har en Ph.D. fra University of Chicago og tilknytning til Princeton. Hun tar til orde for at tiden for handlingslammelse og forsiktighet innen alliansen må være over.

Pierce starter med å påpeke de moralske imperativene for handling. Hun spør retorisk om NATO virkelig kan tillate Russlands påståtte folkemord å fortsette i hjertet av Europa og om begrepet «aldri mer» har mistet sin betydning. Videre argumenterer hun for at den eksistensielle trusselen fra Russland ikke bare er begrenset til Ukraina, men at den utgjør en fare for demokratier over hele det europeiske kontinentet og utover. Dette, hevder Pierce, krever en robust respons fra NATO-landene som ikke kan ofre sin sikkerhet og livsstil for en midlertidig lettelse.

Forfatteren går dypere inn på de strategiske feilvurderingene som har preget NATOs tilnærming til Russland. Hun peker på hvordan tidligere muligheter for avskrekking og kollektiv handling har blitt forsømt, og hvordan dette har etterlatt NATO svekket i møte med

Ukraina i NATO: En løsning for å dempe russisk aggresjon?

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt