22. juni, 2024

Myten om at Kinas storhetstid er forbi

Share

 USA kan ikke bare ønske bort sin tøffeste utfordrer.

I en nylig publisert analyse i Foreign Affairs diskuterer Kina-eksperten Evan S. Medeiros utfordringene og misoppfatningene knyttet til Kinas nåværende og fremtidige rolle på den globale arenaen. Medeiros er tidligere spesialassistent for presidenten og seniorrådgiver for asiatiske saker ved National Security Council under Obama-administrasjonen. Med sin dype forståelse av asiatisk politikk, avviser han ideen om at vi lever i en æra kjent i engelskspråklig akademia som Peak China, en forestilling om at Kina har nådd sitt høydepunkt og står foran en uunngåelig nedgang.

Bakgrunn

Den kinesiske presidenten Xi Jinping har opplevd betydelige utfordringer siden han sikret sin tredje periode i 2022. Fra den abrupte avslutningen av «null-COVID»-politikken til avsettelsen av nøkkelpersoner i forsvars- og utenriksdepartementene, synes Kinas problemer å være både sykliske og strukturelle. Dette har ført til spekulasjoner om at Kina stagnerer eller til og med er på vei inn i en permanent tilbakegang.

Økonomisk og politisk kontekst

Til tross for økonomiske motvinder fortsetter Xi å styre landet med en klar visjon om nasjonal gjenfødelse og forbedring, kjent som «Kina-drømmen». Dette langsiktige målet skal oppnås innen 100-årsjubileet for grunnleggelsen av Folkerepublikken Kina i 2049. Medeiros påpeker at Xis handlinger viser en leder som ikke viker tilbake for innenlandske eller internasjonale utfordringer, men heller ser dem som trinn på veien mot et større mål.

Les også: Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 6: Russland-Kina-dynamikken: Mellom avhengighet og trusler 🔒

Xis visjon og handlinger

Medeiros viser til at Xi har tatt skritt for å reformere både innenlandske og internasjonale systemer – for å opprette en mindre liberal og mindre regelbasert global orden som favoriserer Kina. Hans politikk, som ofte blir sett på som kontroversiell, inkluderer massive investeringer i nye teknologier som ren energi, elektriske kjøretøy og batterier, og omstrukturering av den kinesiske økonomien for å gjøre den mindre avhengig av eksport og eiendomsinvesteringer.

Militær og diplomati

På det militære og diplomatisk feltet fortsetter Kina å øke sin innflytelse. Landet har oppgradert sitt arsenal, noe som potensielt kan endre dynamikken i USAs og Kinas relasjoner betydelig. Medeiros understreker at selv om Kinas økonomi kan synes å sakke akterut, beholder landet sin militære og geopolitiske betydning.

Risikoen ved Peak China-hypotesen

Medeiros advarer mot den fare som oppstår når man forutsetter at Kina har nådd sin topp. Denne antakelsen kan lede til feilaktige politiske beslutninger i Washington, som enten kan undervurdere eller overdrive trusselen Kina utgjør. Forståelsen av Kinas reelle kapasitet og intensjoner er avgjørende for å forme en effektiv og realistisk utenrikspolitikk.

Konklusjon

Artikkelen konkluderer med at det er kritisk for amerikanske beslutningstakere å erkjenne og adressere den komplekse og sammensatte rivaliseringen med Kina. Det kreves klarhet i formål og politisk konsensus for å støtte en langsiktig strategi, som er nødvendig for å møte utfordringene Kina stiller, både nå og i fremtiden.

Medeiros’ analyse gir en nødvendig korreksjon til den forenklede fortellingen om Kinas nedgang. Ved å utforske dybden i Xi Jinpings politikk og Kinas interne og eksterne ambisjoner, inviterer han til en mer nyansert forståelse av Kinas rolle i verdenssamfunnet. Det er essensielt at denne forståelsen blir integrert i USAs strategiske tilnærminger til Kina, i stedet for å falle for den forførende, men potensielt misledende ideen om Peak China.

Gjennom historiens prisme: Nøkkelen for å forstå Kinas geopolitiske strategi 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt