14. juli, 2024

Myk makts rolle i dagens geopolitikk

Share

I en tid der globale konflikter dominerer, forblir myk makt et kritisk element i både krig og fred.

Joseph S. Nye Jr., tidligere assisterende forsvarssekretær og emiritus professor ved Harvard University, har publisert en kronikk i National Interest. I en verden preget av konflikter i Ukraina og Gaza, stiller mange spørsmålet: Er æraen for myk makt over?

Joseph S. Nye Jr., som formulerte begrepet myk makt under den kalde krigen, mener fortsatt at denne formen for innflytelse er relevant. Myk makt handler om å påvirke andre gjennom tiltrekning, ikke tvang eller betaling.

Historisk har myk makt spilt en rolle i både krig og fred. Under Syvårskrigen forlot for eksempel Russland koalisjonen mot Preussen fordi tsar Peter III beundret Fredrik den store. I moderne tid ser vi hvordan kulturell tiltrekning og verdier kan være like kraftfulle som våpen. Myk makt er ikke bare viktig for å skape fred, men også for å forme strategier i konflikter. Joseph S. Nye Jr. påpeker at ignorering av myk makt er en strategisk og analytisk feiltakelse. Selv om effekten ofte er saktevirkende og indirekte, kan den være avgjørende på lang sikt.

Les også: Fra yoga og Bollywood til verdens hjelper: Indias unike vei til global innflytelse 

 

Til tross for at våpen og hærer ser ut til å gjenvinne sin posisjon på verdensscenen, vil myk makt fortsatt ha sin valuta i det 21. århundret. Nye illustrerer hvordan verdier og kulturell tiltrekning kan komplementere hard makt. For eksempel har president Zelenskyj benyttet sin bakgrunn som skuespiller for å tiltrekke seg støtte fra vestlige parlamenter, som deretter har blitt omdannet til økonomisk støtte for Ukrainas militære makt.

Nye advarer også om at Kina, til tross for å bruke milliarder på å bygge opp sin myke makt, støter på betydelige hindringer. Landets territoriale disputter og hardhendt kontroll over sivilsamfunnet svekker dens tiltrekningskraft i demokratiske land.

Myk makt genereres ikke bare av regjeringer, men av hele sivilsamfunnet. Amerikansk myk makt manifesterer seg ofte gjennom Hollywood-filmer, universiteter og frivillige organisasjoner, som alle bidrar til å forme verdenssynet på USA. Dette underbygger hvordan kulturelle og samfunnsmessige bidrag kan forsterke et lands globale innflytelse.

Selv om myk makt bare er én side av maktpolitikkens mynt, understreker Nye at den fortsatt er relevant for realistiske analyser av verdenspolitikken.

«Død ved tusen kutt»: Beijings geopolitiske strategi i stormaktskampen mot USA 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt