16. juli, 2024

Modis første besøk gikk til Putin

Share

Etter å ha blitt gjenvalgt, reiste Indias statsminister Narendra Modi til Moskva på sitt første statsbesøk, brøt med tradisjonen.

Dette valget reflekterer de endrede geopolitiske dynamikkene, da forholdet mellom India og Russland tar på ny betydning i lys av Russlands økende avhengighet av Kina, noe som vekker bekymring i New Delhi gitt de ofte anstrengte forholdene til Kina, skriver IntelliNews.

Modi ankom Moskva 8. juli for samtaler over to dager, under et besøk preget av ønsket om å styrke båndene uten å bli dratt inn i større konflikter, som den i Ukraina:

– Jeg ser frem til å gjennomgå alle aspekter av vårt bilaterale samarbeid med min venn, president Vladimir Putin, uttalte Modi. Dette var første gang de har møttes ansikt til ansikt siden Putins besøk i Delhi i 2021, før invasjonen av Ukraina.

Les også: Fra yoga og Bollywood til verdens hjelper: Indias unike vei til global innflytelse

Indias økonomiske vekst har forsterket dens rolle på den internasjonale arenaen, og landet er nå verdens tredje største økonomi målt i kjøpekraft. Sammen med land som Kina, USA og Russland, spiller India en stadig viktigere rolle globalt. Dette gjenspeiles også i Modis diplomatiske manøvrer innenfor BRICS-gruppen, der han har holdt en moderat linje sammenlignet med Russland og Kinas mer aggressive fremstøt.

I tillegg ledet India G20-toppmøtet, og fremmet en agenda for å støtte utviklingsland, og ønsket Den afrikanske unionen velkommen som nytt medlem, noe som forsterker G20s representasjon av fremvoksende økonomier. India lanserte også det nye India-Midtøsten-Europa økonomiske prosjektet (IMEC), som skal knytte indiske markeder med Europa via Midtøsten og Israel, og utfordrer dermed Kinas Belte-og-vei-initiativ (BRI).

Under sitt besøk vil Modi og Putin diskutere en rekke saker, inkludert handel og energi, selv om Ukraina-krigen vil dominere. Handelsforbindelsene er utfordrende, med India som stor importør av russisk olje og våpen, men New Delhi forsøker nå å diversifisere sine kilder for å møte både regionale trusler og interne behov.

India i fokus: Strategisk navigasjon gjennom skiftende geopolitiske farvann 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt