14. juli, 2024

Lønnsvekst i Usbekistan reduserer innvandring til Russland

Share

Endringer i Usbekistans økonomi holder arbeidskraften hjemme, med lønninger som nå er sammenlignbare med russiske standarder.

Uzbekistan opplever en nedgang i antall arbeidsmigranter til Russland, ettersom lønningene hjemme stiger og blir mer konkurransedyktige, skriver IntelliNews. Alisher Ruziev, leder for Usbekistans byrå for utenlandsk arbeidsmigrasjon, rapporterte om denne trenden under en nylig videokonferanse om migrasjon.

Ruziev påpekte at en økende byggeaktivitet i hjemlandet tilbyr lønninger som er på nivå med det man kan tjene i Russland, som reduserer interessen for å reise dit.

– Det er ikke lenger økonomisk fordelaktig å reise til Russland når man kan tjene like mye hjemme, forklarte han.

På større byggeplasser i Usbekistan kan arbeidere nå tjene mellom 500 og 600 dollar per måned. Dette er et lønnsnivå som tidligere kun var oppnåelig i utlandet, og som gjør at flere arbeidere nå velger å jobbe innenfor landets grenser.

Les også: Russland og Kinas rivalisering i Sentral-Asia: En kamp om handelsdominans

Ruziev bemerket også at det har skjedd en endring i hvor usbekiske arbeidsmigranter søker jobber. Fra tidligere nesten utelukkende å ha reist til Russland, søker nå mange nye muligheter i andre deler av Europa, drevet av en voksende etterspørsel etter arbeidskraft der.

Sherzod Asadov, pressesekretær for presidenten i Usbekistan påpekte at antallet arbeidsmigranter har falt dramatisk, fra en topp på mellom fire og seks millioner til nå rundt en million. Denne endringen er et klart tegn på de forbedrede økonomiske forholdene i Usbekistan.

I tillegg til forbedringer i lønnsvilkår hjemme, har Usbekistan innført nye reguleringer for å bedre administrere arbeidsmarkedet. Dette nye regelverket fokuserer på å øke statlig støtte til ufaglærte arbeidere og tilby veiledning for å hjelpe jobbsøkere til å finne høyere betalte jobbmuligheter utenfor Russland. Målet er å styrke den nasjonale økonomien og beholde arbeidskraften i landet.

Når fortid møter fremtid: Tyrkia og Usbekistan styrker samarbeidet

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt