16. juli, 2024

Når fortid møter fremtid: Tyrkia og Usbekistan styrker samarbeidet

Share

Usbekistan og Tyrkia forsterker sine bånd i en tid der geopolitiske skifter former nye allianser i Sentral-Asia. Dette samarbeidet er fundamentalt for regionens fremtidige stabilitet og vekst.

Tyrkia og Usbekistan, de to største landene i den tyrkiske verden, styrker sitt samarbeid gjennom Organisasjonen for tyrkiske stater (OTS), som nylig har fremstått som en ny regional allianse. Dette initiativet bringer sammen strategiske, økonomiske og sikkerhetsmessige interesser, og markerer en betydelig utvikling i Sentral-Asia, skriver IntelliNews.

Ifølge Svante Cornell, forskningsdirektør ved Central Asia-Caucasus Institute og Silk Road Studies Programme Joint Centre, har Tyrkia historisk sett hatt utfordringer med å utvide sin innflytelse i Sentral-Asia. Men dette endret seg dramatisk etter at Shavkat Mirziyoyev ble president i Usbekistan i 2016. Erdogans nasjonalistiske vending i AK-partiet har revitalisert forholdet mellom de to nasjonene, med en overgang fra en islamsk fokusert politikk i Midtøsten til mer sekulære mål og en ambisjon om å etablere Tyrkia som en regional stormakt.

De to nasjonene, med befolkninger på henholdsvis 85 millioner og 35 millioner, representerer flertallet av de 165 millioner menneskene i tyrkisk-dominerte stater. Begge landene har mangfoldige økonomier og sterke militære kapabiliteter, noe som skiller dem fra ressursavhengige nasjoner som Aserbajdsjan og Kasakhstan. Videre er de forvaltere av arven etter de osmanske og timuridiske imperiene.

Les også: På kanten av historie og modernitet: Tyrkias uforutsigbare fremtid

Etter Mirziyoyevs tiltredelse og et mislykket kupp i Tyrkia i 2016, som styrket de nasjonalistiske kreftene i Ankara, begynte forholdet å forbedres markant. Bilateralt handelssamarbeid har økt, med tyrkiske investeringer i Usbekistan som vokste fra $20 millioner i 2017 til $500 millioner innen 2020, og nær 1.900 tyrkiske firmaer var aktive i Usbekistan i 2022.

Sikkerhet har også vært en hjørnestein i det fornyede forholdet, i en region hvor ustabiliteten i Afghanistan kaster en skygge over regional sikkerhet. Tyrkia og Usbekistan har også gjennomført felles militærøvelser og signert en rekke avtaler om militær utdanning og etterretningssamarbeid.

Den økende geopolitiske spenningen mellom Russland, Kina og Vesten har også bidratt til å bringe de sentralasiatiske nasjonene sammen, da de finner seg omringet av konkurrerende supermakter og har forent seg i formatet «C5» for bedre å representere sine interesser.

Chris Weafer, grunnlegger og CEO av Macro Advisory, bemerket på det nylige Berlin Energy Forum at Sentral-Asia igjen nyter strategisk betydning den ikke har sett siden Viktoriatiden og det store spillet. «Den raske tilnærmingen mellom Tyrkia og Usbekistan har tillatt pan-tyrkisk samarbeid å blomstre, og gir et sterkt grunnlag for fremtidig samarbeid og regional stabilitet,» noterer Cornell.

Strategisk vending: India velger Hellas over Tyrkia i nytt forsvarsamarbeid

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt