22. juni, 2024

Kurderleder i Tyrkia: Fra ordfører til politisk fange?

Share

Tyrkias fengsling av Hakkari-ordfører Mehmet Siddik Akis vekker internasjonale bekymringer, med anklager som belyser spenninger mellom regjeringen og kurdiske politiske krefter.

Mehmet Siddik Akis er ordfører for det pro-kurdiske Demokratisk Enhetsparti (DEM) i Hakkari-provinsen i Tyrkia. Han ble dømt til nesten 20 års fengsel. Akis ble anklaget for å ha en ledende rolle i det forbudte Kurdistans Arbeiderparti (PKK), en militant gruppe som har ført en væpnet kamp mot den tyrkiske staten siden 1984. Akis benekter anklagene, som omfatter hans påståtte deltagelse i organisasjonens militante aktiviteter, skriver IntelliNews.

Under rettssaken uttrykte Akis at han oppfattet prosessen som politisk motivert, en uttalelse som reflekterer en bredere bekymring blant kurdiske politikere og deres støttespillere. Akis’ fengsling føyer seg inn i en rekke lignende tiltak fra tyrkiske myndigheter, hvor flere pro-kurdiske ordførere er blitt avsatt og arrestert under lignende omstendigheter.

Denne hendelsen har utløst kritikk fra flere internasjonale figurer, inkludert Nacho Sanchez Amor, EUs rapportør for Tyrkia, og den tyske politikeren Max Lucks. Amor kritiserte det han beskriver som et «åpenbart angrep på demokratiske prinsipper og en total ignorering av folkets vilje,» og advarte om at dette kunne underminere Tyrkias sjanser for en gjenopplivning av landets EU-tilnærminger.

Les også: Tyrkias finansminister med ny sparepakke – forsøker å redde landet økonomisk katastrofe

Hendelsene rundt Akis og andre kurdiske ledere er en del av et større mønster hvor Tyrkia har tatt i bruk strenge tiltak mot pro-kurdiske politikere, ofte med anklager om bånd til PKK. Etter vårens lokalvalg, hvor DEM gjenvant kontroll over flere provinser i det hovedsakelig kurdiske sørøst, har spenningene eskalert. I flere tilfeller har tyrkiske myndigheter gripet direkte inn, erstattet valgte ordførere med statlige forvaltere, og på den måten effektivt fjernet pro-kurdiske stemmer fra lokalstyre.

Disse tiltakene ses på av mange som en del av en bredere politisk strategi for å undertrykke den kurdiske politiske bevegelsen i Tyrkia, en strategi som også har internasjonale implikasjoner, særlig med hensyn til menneskerettigheter og internasjonale relasjoner. Reaksjonene fra internasjonale observatører og menneskerettighetsorganisasjoner understreker alvoret i situasjonen og det presserende behovet for en revisjon av Tyrkias politiske håndtering av sine etniske minoriteter, spesielt de kurdiske.

Tyrkias innflytelse i Sentral-Asia vokser, på bekostning av Russlands

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt