22. juni, 2024

Sosiale mediers rolle i moderne terrorisme 🔒

Share

Hvordan har fremveksten av sosiale medier og digitale plattformer påvirket terrortrusselen i Vesten? Et dypdykk i en svært relevant problemstilling.

Dette er femte del av Geopolitikas intervjuserie om en rekke temaer knyttet til å islamistisk ekstremisme, terrorisme og jihadisme med Faran Jeffery, underdirektør i den London-baserte tenketanken Islamic Theology of Counter Terrorism (ITCT).

Jeffery er en uavhengig observatør og ekspert på bekjempelse av terrorisme, kontraekstremisme og sikkerhetsrelaterte saker. Han overvåker nøye jihadistgrupper i Afghanistan-Pakistan-regionen, samt Midtøsten og Nord-Afrika (MENA)-regionen, med spesielt fokus på Islamsk stat (IS) og al-Qaida-tilknyttede grupper. Han er også ekspert på åpen kildeetterretning (OSINT) og terrorpropaganda.

Første del – om ideologien til Hamas og krigen mellom Israel og Hamas – kan leses her.

Andre del – om hvordan man kan avvende islamsk teologi som et verktøy for å motvirke og forhindre islamistisk ekstremisme og terrorisme – kan leses her.

Tredje del – om hvilke andre tiltak og politiske verktøy som regjeringer i Vesten kan anvende for å bekjempe islamistiske ekstremisme og terrorisme – kan leses her.

Fjerde del – om effektiviteten av bruken av droner som en anti-terrorstrategi for å bekjempe jihadistiske aktiviteter i utsatte regioner – kan leses her.

Denne delen går i detalj i hvordan fremveksten av digitale plattformer og sosiale medier har revolusjonert hvordan terroristgrupper sprer propaganda, rekrutterer følgere og maner opp til vold.

Vil du lese mer? Tegn et abonnement i dag, samtidig som du hjelper oss med å lage flere nyhet- og dybdesaker om internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet

Overvinnelse av ekstreme ideologier: Hvordan burde Vesten reagere? 🔒

Les mer

Siste nytt