14. juli, 2024

Kinas økende grep om Midtøstens olje

Share

Gjennom omfattende investeringer og diplomatiske initiativer fortsetter Kina å utvide sin innflytelse i Iraks oljeindustri, som gir landet fordeler i en strategisk kritisk region.

Kinas dominans i Iraks energisektor fører til politisk gjensidig avhengighet mellom de to landene, noe som kommer tydelig frem i deres nyeste avtaler innen olje og gass. Irak er verdens tredje største leverandør av olje til Kina etter Russland og Saudi-Arabia, og er et strategisk viktig land for Kina i Midtøsten, skriver The Diplomat.

Kina er verdens største importør av råolje, og importerer over 11 millioner fat daglig, med nesten halvparten av dette levert fra Midtøsten. Ifølge den irakiske ambassadøren i Beijing, Shoresh Khalid, har handelsvolumet mellom de to landene nådd $50 milliarder og forventes å overstige $55 milliarder innen utgangen av året.

Tilnærmingen til å styrke disse båndene innebærer ikke en militær tilstedeværelse, men heller en utvidelse av diplomatiske kontakter og investeringer gjennom Belte-og-vei-initiativet (BRI). Dette reflekteres i Kinas forsiktige politikk om å bevare gjensidige interesser uten å gripe inn i indre anliggender, ifølge den kinesiske utenriksministeren.

Les også: «Død ved tusen kutt»: Beijings geopolitiske strategi i stormaktskampen mot USA

I stedet for å kun kjøpe og selge olje, har kinesiske selskaper sikret seg kontrakter for utforskning og operasjon av olje- og gassfelt i Irak, noe som ytterligere sementerer deres innflytelse i regionen. Det kinesiske selskapet Sinopec leder operasjonene i fire store oljefelt, og nylig vant Kina rettigheter til å utnytte ti ytterligere olje- og gassfelt i lisensrundene. Iraks oljeminister, Hayan Abdulghani, understreket at disse avtalene vil øke Iraks påviste oljereserver til 160 milliarder fat.

Kinas dominans i Iraks energisektor skaper en politisk gjensidig avhengighet som spiller en vesentlig rolle i regionens økonomi og politikk. Faktumet at kinesiske selskaper opererer de fleste feltene i Irak, påvirker betydelig landets oljeproduksjon og dermed oljeinntektene, som utgjør mer enn 90 prosent av dets økonomi.

Endringene kom også til syne da europeiske selskaper og USA trakk seg lisensrunder, hvor Kina dukket opp som den største enkeltstående utenlandske lisensinnehaveren. Dette markerer et skifte i global energipolitikk og understreker ytterligere Kinas voksende innflytelse i Irak og bredere Midtøsten.

Kynisk spill: Kinas diplomatiske sjonglering mellom Iran og Israel 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt