13. juni, 2024

Kina vinner mineral-krigen

Share

Kinas dominans i det globale mineralmarkedet skaper en enorm utfordring for vestlige selskaper. 

Ifølge en artikkel i Wall Street Journal, står vestlige forsøk på å utfordre Kinas kontroll over kritiske mineraler, som er essensielle for forsvar og grønn teknologi, overfor store utfordringer. Til tross for omfattende anstrengelser, fortsetter kinesiske selskaper å utvide sin dominans.

Kinesiske selskaper har økt sin produksjon av nikkel i Indonesia, som er nødvendig for batterier til elektriske kjøretøyer, og har sendt sjokkbølger gjennom markedet med deres lave priser. Dette har tvunget konkurrenter som Glencore og Horizonte Minerals til å suspendere eller nedskalere operasjoner.

Lithium- og koboltprosjekter i USA og Australia har også blitt utsatt eller suspendert, i møte med en bølge av kinesisk produksjon både hjemme og i Sub-Sahara Afrika. Dette har redusert ikke-kinesisk raffinert koboltproduksjon til det laveste nivået på 15 år, ifølge Darton Commodities.

På den geopolitiske arenaen har Canada uttrykt bekymring over Kinas dominans, med spesiell henvisning til nikkelmarkedet. Chrystia Freeland, Canadas visestatsminister, bemerket at Kinas markedsoversvømmelse gjør det økonomisk uholdbart for bedrifter i frie markedsdemokratier å konkurrere.

Les også: USA vender blikket mot Sentral-Asia for kritiske mineraler

Zijin Mining, et kinesisk statsstøttet selskap, planlegger å øke sin lithiumproduksjon betydelig, takket være aggressive oppkjøp, som inkluderer en betydelig gruve i Argentina. Dette markerer en betydelig investering i å sikre tilgang til kritiske mineralressurser.

Kina har klare fortrinn, inkludert statlig finansiering og avansert teknologi for å effektivisere produksjonen, som gir dem en betydelig konkurransefordel. Dette har fått vestlige selskaper, inkludert Talon Metals og Queensland Pacific Metals, til å kjempe en oppoverbakke kamp i et marked preget av lav etterspørsel og prisfall.

Til tross for nye amerikanske lover som tilbyr incentiver for å kjøpe innenlands eller fra handelspartnere, og nylige tiltak som tariffer mot kinesiske mineraler, er det usikkerhet om dette vil være nok til å motvirke Kinas voksende kontroll.

Kinas strategiske manøvrering i mineralmarkedet stiller store spørsmål om Vestens evne til å opprettholde en stabil og uavhengig forsyningskjede, noe som er avgjørende for fremtiden til grønn teknologi og nasjonal sikkerhet.

Havbunnens skjulte skatter: Stormaktenes kamp om kritiske mineraler

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt