13. juni, 2024

Kenyas president oppfordrer G7: Finansier Afrikas grønne skifte

Share

I en kronikk fremhever president William Ruto behovet for en overhaling av det globale finanssystemet for å støtte Afrikas kamp mot klimaendringer og økonomisk undertrykkelse.

I en kronikk publisert av Project Syndicate, belyser Kenyas president, William Ruto, de alvorlige utfordringene Afrika står overfor grunnet klimaendringer og en skjev global finansiell struktur. Ruto fremhever behovet for omfattende gjeldslette og reform av finansiell støtte fra G7-landene for å muliggjøre bærekraftig utvikling på kontinentet.

Afrika opplever økende ekstremklima, med Kenyas lengste tørkeperiode noensinne nylig avløst av ødeleggende flommer. Slike naturkatastrofer har forverret den allerede kritiske gjeldssituasjonen mange afrikanske land befinner seg i. Ifølge Ruto betaler afrikanske nasjoner renter som er opptil åtte ganger høyere enn typiske Verdensbanklån, noe som ytterligere begrenser deres evne til å håndtere klimarelaterte utfordringer og investere i nødvendig infrastruktur.

Presidenten kritiserer det internasjonale finanssystemet for å være urettferdig og forfordelende, et system opprettet i 1945 før mange afrikanske land ble selvstendige nasjoner. Han peker på at utviklingsland nå er netto bidragsytere til verdensøkonomien, med dramatisk reduserte finansielle overføringer fra vestlige nasjoner.

Les også: Utviklingskrisen tilspisser seg: Fattige land faller bak rike land

Under det kommende G7-møtet i Apulia, Italia, vil Ruto oppfordre verdens ledere til å vise solidaritet med Afrika gjennom å forplikte seg til gjeldsomstrukturering og -sletting, og til å tilby mer gunstige og langvarige finansieringsordninger. Han legger til at en rettferdig finansiell ordning ville gi alle land lik tilgang til kapital gjennom tiltak som omfordeling av spesielle tegningsrettigheter (SDRs) til Den afrikanske utviklingsbanken.

Ruto avslutter med å understreke Afrikas potensial og åpenhet for investeringer som kan drive frem grønn industrialisering og bærekraftig utvikling, samtidig som kontinentet byr på store muligheter innen fornybar energi, jordbruk og teknologi.

Med dette kraftige oppropet håper Ruto at G7-landene vil iverksette nødvendige skritt for å frigjøre det økonomiske potensialet i Afrika, noe som er avgjørende for både kontinentets og den globale økonomiens fremtid.

Italias ledelse i G7: Forsterket engasjement i Middelhavet og Afrika

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt