16. juli, 2024

Utviklingskrisen tilspisser seg: Fattige land faller bak rike land

Share

En ny rapport fra Verdensbanken avdekker en økende økonomisk kløft mellom verdens fattigste og rikeste nasjoner, noe som truer med å reversere tiår med fremskritt i utviklingslandene.

Verdensbanken uttrykker bekymring over en «historisk tilbakegang» i utviklingen for verdens 75 fattigste land. For første gang dette århundret opplever halvparten av disse landene en økende inntektsforskjell sammenlignet med de rike landene. Det markerer en alvorlig omvending av tidligere fremskritt. Dette fremkommer i en ny rapport fra Verdensbanken, skriver Reuters

Ifølge Verdensbanken har forskjellen mellom inntektsvekst per innbygger i de fattigste og de rikeste landene økt de siste fem årene. 

– For første gang ser vi ingen konvergens. De blir fattigere, uttalte Ayhan Kose, nestleder for økonomi ved Verdensbanken og en av forfatterne bak rapporten.

Denne nedgangen er spesielt bekymringsfull ettersom 75 land som er kvalifisert for tilskudd og rentefrie lån fra Verdensbankens Internasjonale Utviklingsforening (IDA), står i fare for å miste et tiår med utvikling uten ambisiøse politiske endringer og betydelig internasjonal støtte. Mange av IDA-landene så en avtagende vekst allerede før COVID-19-pandemien, og situasjonen ble ytterligere forverret av Russlands invasjon av Ukraina, klimaendringer, og økende vold og konflikter.

Les også: Kinas marine viser styrke og samarbeid i Afrikas havner

Blant de mest berørte er land i Afrika sør for Sahara, Øst-Asia og Latin-Amerika og Karibia, med nasjoner som Den demokratiske republikken Kongo, Afghanistan og Haiti blant de fattigste. Over halvparten av IDA-landene har nå lavere inntekt per innbygger enn før pandemien, og disse landene står for 92 prosent av verdens befolkning som mangler tilgang til tilstrekkelige mengder rimelig, næringsrik mat.

Jay Shambaugh i det amerikanske finansdepartementet er bekymret for den forverrede situasjonen og advarte mot at både Kina og andre nye offisielle kreditorer reduserer lån til lavinntektsland.

Verdensbanken håper å mobilisere en robust påfylling av IDA-midler innen desember, og Indermit Gill, sjeføkonom i Verdensbanken, understreket at det er avgjørende med sterkere internasjonalt samarbeid om klimaendringer, gjeldsrestruktureringer og tiltak som støtter grenseoverskridende handel for å forbedre situasjonen i disse landene.

Millioner berørt: Det sørlige Afrika på randen av sultkrise etter ekstremtørke

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt