28. mai, 2024

Kan De Grønne styre Tyskland? 

Share

I skyggen av politiske omveltninger og en energikrise, står Tyskland overfor spørsmål om stabilitet og lederskap.

I en kronikk publisert i The American Conservative, belyser den konservative skribenten Gregor Baszak de dramatiske endringene i Tysklands politiske landskap. Spesielt med fokus på fremtiden til de tradisjonelle partiene og fremveksten av De Grønne som en viktig politisk kraft.

Baszak påpeker at den tyske regjeringens beslutning om å stenge landets gjenværende kjernekraftverk under en historisk energikrise har skapt store politiske rystelser. Denne beslutningen, som i utgangspunktet var fremstilt som en nødvendighet, ble senere avslørt som feilinformert av tyske medier, og førte til massiv offentlig misnøye og svekket den såkalte «trafikklyskoalisjonen» mellom SPD, De Grønne, og FDP. Baszak illustrerer hvordan SPDs popularitet har sunket til et historisk lavt nivå, mens FDP står i fare for å bli irrelevant i tysk politikk.

De Grønne, derimot, ser ut til å holde stand og kan muligens fortsette i regjering ved å skifte koalisjonspartner til CDU, et scenario som tidligere ble ansett som høyst usannsynlig gitt CDUs tidligere karakterisering av De Grønne som radikale venstreorienterte. Baszak diskuterer hvordan denne mulige alliansen kunne omforme ikke bare regjeringssammensetningen, men også den politiske strategien og ideologien til begge partier.

Les også: Bejings splitt-og-hersk-taktikker i Europa: Tyskland det svake ledd

Forfatteren går dypere inn på hvordan De Grønne har gjennomgått en ideologisk transformasjon fra å være en pasifistisk og miljøfokusert gruppe til å støtte mer aktivistisk og militærintervensjonistisk politikk. Dette er spesielt synlig i deres støtte til militære tiltak i Ukraina, noe som markerer et betydelig avvik fra deres tidligere anti-militaristiske holdninger. Baszak reflekterer over hvordan denne endringen har skapt spenninger både innad i partiet og i deres samhandling med andre politiske grupper i Tyskland.

Videre utforsker Baszak det større bildet av tysk politikk, hvor CDU under ledelse av Friedrich Merz ser ut til å posisjonere seg for en høyredreining, men med et fortsatt åpent dør for samarbeid med De Grønne. Dette sammenfallet av interesser, spesielt innen utenrikspolitikk og miljøpolitikk, kan føre til en overraskende politisk koalisjon som vil kunne dominere den politiske scenen i Tyskland.

Baszak spekulerer om fremtiden og stiller spørsmålet om vi nå er vitne til slutten på dominansen til de transatlantiske sentrumspartiene i Tyskland, og antyder at en politisk omveltning mot mer populistiske og høyreorienterte ideologier kan være på vei. Han peker på hvordan en potensiell koalisjon mellom CDU og De Grønne kan endre tysk politikk dramatisk, både i nasjonale og internasjonale kontekster, og hvordan dette kunne signalisere en ny æra i tysk politisk historie.

De underliggende strømningene som former dagens og morgendagens politiske landskap,  viser hvordan tradisjonelle politiske linjer og lojaliteter er i ferd med å bli utfordret og omdefinert.

Økonomiske roller snudd på hodet i eurosonen: Sør driver veksten, mens nord stagnerer

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt