13. juni, 2024

Islamsk stat i Afghanistan er langt fra beseiret 🔒

Share

I kjølvannet av Islamsk stats tilbakegang i Midtøsten, har terrorgruppen utnyttet Afghanistan som en ny arena for jihad, noe som utfordrer både Taliban og internasjonal sikkerhet.

Etter Islamsk Stats (IS) tilbakegang i Syria og Irak mot slutten av 2017, har Afghanistan kommet i søkelyset som det nye kjerneområdet for gruppens aktiviteter. Den lokale filialen, Islamsk Stat i Khorasan-provinsen (ISKP), har beholdt et markant nærvær i landet. I perioden før Taliban gjenvant makten i sommeren 2021, opplevde ISKP en relativ frihet. Dette skyldtes delvis den afghanske regjeringens kamp mot Taliban og dens utfordringer med å opprettholde kontroll over hele nasjonen, noe som lot ISKP kontrollere områder og operere med større frihet.

Maktvakuumet i Afghanistans rurale, lovløse områder ble raskt utnyttet av ISKP. Men, scenariet endret seg dramatisk da Taliban tok over styringen og konsoliderte sin makt. Konflikten mellom ISKP og Taliban, som hadde sine røtter tilbake til rundt 2015, eskalerte ytterligere. ISKP, som oppstod som en regional filial av IS tidlig i 2015, kom straks i konflikt med Taliban over ideologiske forskjeller, territoriell kontroll og ressurser.

Denne rivaliseringen har manifestert seg gjennom voldelige sammenstøt, angrep mot hverandres styrker og ledere, samt mot mål tilknyttet den afghanske regjeringen og sivile. Den grunnleggende årsaken til denne fiendskapen er de to gruppenes konkurrerende visjoner for islamsk styresett. ISKP har uttrykt kritikk mot Taliban for hva de anser som svikt i å implementere en streng versjon av sharia-loven og deres villighet til å føre fredssamtaler med USA.

Les også: I skyggen av jihad: Kampen for global dominans mellom IS og al-Qaida 🔒

Nær tre år etter Talibans hurtige overtakelse av Afghanistan, fortsetter ISKP med sine aktiviteter. Gruppen utfordrer ikke bare Taliban åpent, men benytter også Afghanistan som en base for å planlegge og koordinere terrorangrep utenfor landets grenser. Dette inkluderer ikke bare regionale naboland som Pakistan, Iran, Tadsjikistan og Usbekistan, men også i Vesten – illustrert gjennom nylige hendelser i Frankrike, Belgia, Østerrike og Tyskland.

Men hva er nåværende status for ISKP etter Talibans overtagelse? Hvordan har deres konflikt med Taliban utviklet seg, og hvilken kapasitet har gruppen for å gjennomføre terrorangrep utenfor Afghanistans grenser, inkludert mot mål i Vesten og Europa?

Lucas Webber, grunnleggeren av nettsiden MilitantWire og en anerkjent ekspert på terrorisme samt jihadistiske og militante grupper, tilbyr innsikt i disse spørsmålene. Grunnen dybden og omfanget av malteriet, har intervjuet blitt delt i to deler: 1) ISKPs aktiviteter i Afghanistan (denne delen); 2) ISKPs aktiviteter utenfor Afghanistan; og 3) ISKPs finansieringsmodeller.

Vil du lese mer? Tegn et abonnement i dag, samtidig som du hjelper oss med å lage flere nyhet- og dybdesaker om internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet

Dynamitt ved Durand: Taliban og al-Qaida presser på Pakistans dørstokk 🔒

Les mer

Siste nytt