22. juni, 2024

Irans aldrende befolkning: En større trussel enn krig

Share

I en nylig preken advarer Imam Nasir Hosseini fra Yasuj om at Irans demografiske utfordringer kan være mer skadelige for nasjonens identitet og sikkerhet enn eksterne konflikter.

Imam Nasir Hosseini advarer om at landets aldrende befolkning og synkende fødselsrate utgjør en sikkerhetstrussel som krever en sterk nasjonal og religiøs respons. Denne kommentaren ble gitt under en fredagspreken og markerer en sjelden, provinsiell bekymring over demografiske skifter, skriver IntelliNews.

Hosseini påpeker at de langsiktige effektene av befolkningsnedgangen kan være mer skadelige enn krig, med potensielle kriser i nasjonal identitet, religion og økonomi. Iran ser nå en økning i antall eldre og en dramatisk reduksjon i fødselsrater, drevet av livsstilsendringer, vestlig kulturell innflytelse, økonomiske utfordringer og høyere giftealder.

I 2024 var gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende mødre i Teheran 27,3 år, med en enda høyere gjennomsnittsalder i urbane områder. I tillegg rapporterer landet over 300.000 årlige aborter, noe Hosseini beskriver som en «menneskelig tragedie» og en gjennomføring av fiendtlige, vestlige planer.

Les også: Iran utfordrer vestlig teknologimonopol i Sri Lanka

Under prekenen minnet Hosseini også om den forestående fødselsdagen til den lokale helgenen Imam Reza og den militære seieren i Khorramshahr, som han tilskriver guddommelig intervensjon. Dette kommer i en tid hvor den Islamske Republikken stadig mer støtter seg til religiøse doktriner for å gjennomføre samfunnsendringer.

Likevel viser responsen fra befolkningen økende motvilje mot å følge oppfordringer om å få flere barn. Iran opplevde en topp i fødselsrater med 6,4 barn per par etter den islamske revolusjonen i 1979, men har siden sett en kraftig nedgang. Med et fruktbarhetsnivå på 2,1 nasjonalt og 1,6 i Teheran i 2024, ligger landet under erstatningsnivået som er nødvendig for å opprettholde befolkningen.

Regjeringen har implementert ulike tiltak for å øke fødselsratene, inkludert økonomiske insentiver og redusert tilgjengelighet av prevensjonsmidler, men disse tiltakene har hatt begrenset suksess.

Denne demografiske utfordringen representerer en betydelig hindring for Irans Visjon 2025, som sikter mot å forbedre landets økonomiske og sosiale stabilitet.

Kynisk spill: Kinas diplomatiske sjonglering mellom Iran og Israel 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt