13. juni, 2024

Iran utfordrer vestlig teknologimonopol i Sri Lanka

Share

Under et besøk på Sri Lanka fremhevet Irans president Ebrahim Raisi hvordan østlige nasjoner kan samarbeide om teknologi og utvikling, en bevegelse mot økt selvstendighet fra vestlig innflytelse.

I en tid hvor geopolitisk dynamikk stadig endres, markerer det iransk-støttede vannkraft- og irrigasjonsprosjektet Uma Oya i Sri Lanka et symbol på regionalt samarbeid og teknologisk uavhengighet fra Vesten. Under sitt besøk til Sri Lanka åpnet Irans president Ebrahim Raisi dette omfattende prosjektet, som viser til både nasjoner sin evne til å overvinne internasjonale sanksjoner og økonomiske utfordringer, skriver South China Mourning Post.

Prosjektet Uma Oya, som først ble igangsatt i 2010 med en estimert kostnad på $514 millioner – finansiert gjennom et mykt lån fra Eksportutviklingsbanken i Iran – har som mål å generere 290 GWh elektrisitet årlig og irrigere over 15.000 hektar land i Sri Lankas tørre sone. Til tross for betydelige forsinkelser forårsaket av vestlige sanksjoner mot Iran, COVID-19-pandemien og Sri Lankas gjeldskrise, ble prosjektet fullført med over 400 iranske ingeniørers hjelp.

Under åpningsseremonien fremhevet Raisi hvordan vestlige nasjoner har monopolisert teknologi og kunnskap, et synspunkt som han hevder er dypt rotfestet i kolonialisme og arroganse. Han påpekte at Iran nå deler sin kunnskap med over 20 land, og underminerer dermed det han omtaler som «vestlig dominans».

Les også: Iran truer stabiliteten i Jordan

Sri Lankas president Ranil Wickremesinghe roste samarbeidet og betonte hvordan prosjektet ikke bare symboliserer vennskap mellom Iran og Sri Lanka, men også fremmer integrasjon, harmoni og enhet blant asiatiske nasjoner. Dette samarbeidet kommer i en kritisk tid da Sri Lanka nylig sikret en IMF-redningspakke på $2,9 milliarder for å komme seg ut av en alvorlig økonomisk krise.

Ifølge artikkelen er dette prosjektet et vitnesbyrd om Irans teknologiske kapasitet og dets vilje til å bistå i regional utvikling, selv under press fra internasjonale sanksjoner. For Sri Lanka representerer dette en mulighet til å styrke sin infrastruktur og økonomi, samtidig som det forbedrer landets geopolitiske bånd i Asia.

De fem strategiske utviklingssamarbeidene som ble undertegnet under Raisis besøk, som dekker områder som filmproduksjon, medieutvikling, turisme, og kulturell og teknisk utveksling, indikerer en dypere, gjensidig fordelaktig forbindelse mellom de to nasjonene.

Besøket og de påfølgende avtalene setter ifølge artikkelen ikke bare en ny standard for Irans internasjonale engasjement, men plasserer også Sri Lanka i en nøkkelrolle i den økende inter-asiatiske samhandlingen. I en tid hvor land i det globale ser etter måter å frigjøre seg fra tradisjonell vestlig innflytelse, tilbyr dette samarbeidet en modell for fremtidig samarbeid og utvikling i regionen. Det symboliserer et skifte mot en mer integrert og samarbeidsorientert asiatisk æra.

Kynisk spill: Kinas diplomatiske sjonglering mellom Iran og Israel 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt