13. juni, 2024

Indias utenrikspolitikk under Modi: Et nasjonalistisk vendepunkt

Share

India styrker sin globale innflytelse med en nyfunnen nasjonalistisk selvsikkerhet, og setter et tydelig preg på internasjonale relasjoner i Modi-æraen.

Under den nåværende ledelsen av statsminister Narendra Modi har India tatt en mer fremtredende rolle på den internasjonale arenaen, en utvikling som reflekterer en dypere nasjonalistisk tendens i landets utenrikspolitikk. Ifølge Rohan Mukherjee, assisterende professor i internasjonale relasjoner ved London School of Economics and Political Science og forsker ved tenketanken Carnegie Endowment for International Peace, er denne strategien både et speilbilde av og en drivkraft for Indias økende selvtillit og ambisjoner på verdensscenen.

Under en nylig valgkampanje i Gujarat fremhevet den indiske innenriksministeren, Amit Shah, det hindunasjonalistiske partiet BJPs suksess i å fremme India både inn- og utland, og hevdet at kun under deres ledelse har India oppnådd en styrket posisjon globalt. Denne blandingen av innenrikspolitikk og utenrikspolitikk signaliserer en viktig endring hvor Indias rolle i verden er blitt et sentralt tema i indisk politikk, et fenomen som har blitt stadig mer utbredt under Modis regjeringstid.

Mukherjee påpeker at denne nasjonalistiske tilnærmingen ikke alltid er til nasjonens beste interesse. Indias søken etter global anerkjennelse og en mer fremtredende rolle på den internasjonale arenaen kan føre til en diplomatisk strategi som provoserer og skaper motreaksjoner, noe som kan avspore landets oppadgående retning. Videre kan en overmodig offentlighet tvinge politiske ledere til å ta større risikoer i internasjonale konflikter, noe som kan komplisere forholdet til mer innflytelsesrike regjeringer, inkludert USA.

Interessen for Indias globale posisjon har økt blant den indiske befolkningen, spesielt blant unge og urbane borgere. En undersøkelse blant respondenter i alderen 18 til 35 år viste at et overveldende flertall verdsetter Indias behov for anerkjennelse på den internasjonale scenen, inkludert et permanent sete i FNs sikkerhetsråd og medlemskap i G-7. Denne økende interessen for global politikk reflekterer en bredere trend hvor indere er blitt rikere og mer engasjert i internasjonale saker, delvis som et resultat av økonomisk liberalisering og globalisering.

Les også: Samarbeidet mellom India og Norden blomstrer som aldri før 🔒

Dette nasjonalistiske vendepunktet i Indias utenrikspolitikk har blitt tydelig i landets håndtering av tradisjonelle rivaler som Kina og Pakistan, hvor Modi-regjeringen har vist en uvanlig vilje til å bruke militærmakt. Dette markerer en skarp kontrast til tidligere regjeringers mer tilbakeholdne tilnærminger og understreker en ny æra hvor India er mer selvsikker på verdensscenen.

Mukherjee advarer imidlertid mot potensielle farer ved en for sterkt nasjonalistisk utenrikspolitikk, som kan føre til selvskadende risikoer og øke spenninger i internasjonale forhold. Som en oppadgående makt vil India måtte navigere i et komplekst globalt landskap med forsiktighet for å sikre at dets nasjonalistiske diplomati ikke undergraver nasjonale mål. Samtidig må Indias venner og partnere tilpasse seg landets mer fremtredende opptreden, noe som vil kreve en delikat balanse mellom å anerkjenne Indias oppstigning og håndtere de utfordringene som følger med en slik utvikling.

Publisert i Foreign Affairs fremhever Mukherjees analyse den finmaskede veven mellom Indias innenriks- og utenrikspolitiske ambisjoner under Modi, en balansegang som vil definere landets vei fremover på den internasjonale arenaen.

India i fokus: Strategisk navigasjon gjennom skiftende geopolitiske farvann 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt