13. juni, 2024

India i fokus: Strategisk navigasjon gjennom skiftende geopolitiske farvann 🔒

Share

Med et blikk mot en multipolar verden, markerer Indias oppstigning et vendepunkt for internasjonal diplomati og geopolitisk balanse.

Mens det første kvartalet av det 21. århundret var preget av Kinas astronomiske oppstigning, ser det ut til at det andre kvartalet vil bli definert av en annen asiatisk titan: India. Nylig overgikk India Japan som verdens tredje største økonomi, og landet opplever en enestående økonomisk boom som skyter det opp i rekkene av verdens stormakter.

Samtidig gjennomgår det globale politiske landskapet betydelige endringer, med Vestens relative tilbakegang og «restens oppstigning» som utvikler seg fra teoretiske konsepter til håndgripelige realiteter. Disse endringene er satt til å dramatisk endre den geopolitiske likevekten i global politikk i de kommende tiårene, med India som potensielt vil spille en avgjørende rolle, spesielt når de gjelder utfallet av den «Nye kalde krigen» mellom USA (og i mindre grad Europa) og Kina-Russland-aksen. Som verdens største demokrati og en naturlig partner av Vesten, kan Indias geopolitiske retning kritisk påvirke denne balansen til fordel førstnevnte.

I en omfattende diskusjon med Dr. Jagannath Panda, en anerkjent ekspert på indisk geopolitikk fra tenketanken ISPD, utforsker vi Indias oppstigning som en global makt midt i disse skiftende geopolitiske dynamikkene. Denne fire-delte intervjuserien dekker følgende tema: 1) India som en fremvoksende makt; 2) Indias myke makt og diplomati, 3) Indias forhold til Vesten, og 4) indiske-nordiske relasjoner.

I denne første delen av intervjuet, kaster Dr. Panda lys over Indias geopolitiske aspirasjoner og strategiske posisjonering i en stadig mer multipolar verden. Han tilbyr en nyansert forståelse av Indias komplekse forhold til globale makter, samt landets mål om å innta en avgjørende geopolitisk rolle sitt geografiske nærområde.

India som en fremvoksende makt

Vil du lese mer? Tegn et abonnement i dag, samtidig som du hjelper oss med å lage flere nyhet- og dybdesaker om internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet

Det andre kvartalet av det tredje årtusenet tilhører India

Les mer

Siste nytt