22. juni, 2024

Houthi-mistenkt sabotasje ryster internett: Kabler i Rødehavet kuttet

Share

En alvorlig hendelse i Rødehavet har ført til at tre undervannsdatakabler er kuttet, noe som forstyrrer internett- og telekommunikasjonstjenester over hele verden.

Ifølge AP, har HGC Global Communications, med base i Hong Kong, har bekreftet disse kuttene, selv om årsaken fortsatt er uklar. Det spekuleres i at kuttene kan være en del av Houthi-opprørernes forsøk på å legge press på Israel i deres konflikt med Hamas, en påstand Houthiene selv avviser.

De berørte kablene håndterer tilsammen omtrent 25% av datatrafikken gjennom Rødehavet. Dette havområdet er en kritisk rute for datatransport fra Asia til Europa. Tiltak er iverksatt for å omlede trafikken der det er mulig.

Houthiene benekter ansvar for hendelsen og anklager i stedet britiske og amerikanske militæroperasjoner for å stå bak forstyrrelsene, uten å legge frem bevis. De hevder at disse operasjonene har skadet undervannskablene, noe som har påvirket internasjonal kommunikasjon.

Til tross for uker med luftangrep fra USA, har Houthiene klart å utføre markante angrep, inkludert nedskytingen av en amerikansk drone og et angrep på lasteskipet Rubymar, som sank. Houthiene har advart om at deres angrep vil fortsette helt til Israel avslutter sine operasjoner i Gaza-stripen.

Selv om angrepene har avtatt i de siste dagene, patruljerer nå fire til åtte krigsskip fra USA og allierte nasjoner Rødehavet daglig. United Kingdom Maritime Trade Operations center i Adenbukten har også advart om mulige nye angrep.

Det er usikkert hvordan Houthiene kunne ha utført kuttene på de undersjøiske kablene, ettersom det antas at de ikke har nødvendig utstyr. Det er foreslått at ankerdraging fra skadede skip kunne ha forårsaket skadene, en teori som krever nærmere undersøkelse for bekreftelse.

Med 14 kabler som for tiden krysser Rødehavet, og seks flere under planlegging, understreker dette områdets betydning for global kommunikasjon mellom Europa og Asia. Til tross for risikoen, har teleoperatører sikret en viss grad av redundans i systemet for å opprettholde kommunikasjonen.

Sjøbunnens skjulte krig: Når undervannsinfrastruktur blir fremtidens frontlinje

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt