16. juli, 2024

Historisk vending: USA fremmer Gaza-våpenhvile i sikkerhetsrådet

Share

I et bemerkelsesverdig skifte i diplomati, tar USA initiativ til en FN-resolusjon for våpenhvile og gislerutveksling mellom Israel og Hamas.

Ifølge Reuters, vil USA denne fredagen be FNs sikkerhetsråd om å støtte en resolusjon som oppfordrer til en umiddelbar våpenhvile i Gaza og en avtale om gisler mellom Israel og Hamas. Dette tiltaket øker presset på USAs allierte Israel om å tillate mer humanitær hjelp og sørge for bedre beskyttelse av sivile. Nate Evans, talsperson for USAs delegasjon til FN, uttalte at resolusjonen er resultatet av «mange runder med konsultasjoner» med medlemmer av det 15-seters sikkerhetsrådet.

Resolusjonen markerer en videre innskjerping av Washingtons holdning overfor Israel. Tidligere i den fem måneder lange konflikten var USA imot bruken av ordet «våpenhvile» og la ned veto mot forslag som inkluderte krav om en umiddelbar våpenhvile. Utkastet til resolusjon, som Reuters har sett, foreslår en «umiddelbar og vedvarende våpenhvile» som varer omtrent seks uker for å beskytte sivile og muliggjøre leveranse av humanitær hjelp.

Teksten støtter samtaler ledet av USA, Egypt og Qatar om en våpenhvile og understreker støtten til å bruke våpenhvilens periode til å intensivere innsatsen for å oppnå «varig fred». Den israelske ambassaden i Washington har ennå ikke svart på en forespørsel om kommentar.

Les også: Frankrike vurderer å anerkjenne en palestinsk stat for å legge press på Israel

For å bli vedtatt i Sikkerhetsrådet trenger en resolusjon minst ni stemmer for og ingen vetorett fra USA, Frankrike, Storbritannia, Russland eller Kina. USAs utenriksminister Antony Blinken uttalte torsdag at han trodde samtaler i Qatar, som fokuserer på en seks ukers våpenhvile og frigivelsen av 40 israelske gisler samt hundrevis av fengslede palestinere, fortsatt kan føre til en avtale.

Det største hinderet har vært at Hamas sier de kun vil slippe gisler som en del av en avtale som avslutter krigen, mens Israel kun vil diskutere en midlertidig pause. USA har ønsket at enhver støtte fra Sikkerhetsrådet for en våpenhvile skal knyttes til frigivelsen av gisler holdt av Hamas i Gaza. Hamas angrep Israel den 7. oktober, drepte 1 200 mennesker og tok 253 gisler, ifølge israelske rapporter.

Israels offensiv har drept nesten 32 000 palestinere, ifølge helsemyndighetene i Gaza. Resolusjonen er også ment å fremme en økning i humanitær hjelp til Gaza, hvor alvorlig sult forverres. Under krigen har Washington lagt ned veto mot tre utkast til resolusjoner, to av dem ville ha krevd en umiddelbar våpenhvile. Nylig rettferdiggjorde USA sitt veto ved å si at en slik handling kunne sette fredsforhandlinger i fare. USA har tradisjonelt beskyttet Israel i FN, men har også avstått fra å stemme to ganger, noe som har tillatt rådet å vedta resolusjoner om økt hjelp og oppfordringer til forlengede pauser i kampene.

Supermakten som ikke kunne: USAs begrensede innflyelse over Israel

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt