16. juli, 2024

Frankrike vurderer å anerkjenne en palestinsk stat for å legge press på Israel

Share

Frankrike tar skritt mot mulig anerkjennelse av en palestinsk stat i et strategisk trekk for å utøve press på Israel og fremme en politisk løsning på den langvarige konflikten i Midtøsten.

Frankrikes utenriksminister Stéphane Séjourné har uttalt i et intervju med avisen Le Monde at anerkjennelsen av en palestinsk stat kan være nært forestående. Dette tiltaket kan fungere som et pressmiddel mot Israel.

Séjourné informerer om at Frankrike, sammen med USA, arbeider for å danne en koalisjon med moderate arabiske stater for å tilby en politisk løsning på krisen i regionen – ikke bare en sikkerhetsmessig løsning.

Séjourné påpeker at Israels uvilje mot kompromiss er knyttet til de kommende presidentvalgene i USA. Videre fremhever han den forverrede humanitære krisen i Gazastripen, en situasjon han mener er uholdbar og som Israel må stilles til ansvar for.

Til tross for Israels rett til selvforsvar etter angrepene 7. oktober, uttrykker Séjourné bekymring for pågående operasjoner i Gaza. Han adresserer også en stillstand angående bakkeoperasjoner i Rafah og understreker Frankrikes innsats for å forhindre en israelsk inntrengning som kan føre til en ny humanitær krise.

Frankrike avviser derimot bruken av betegnelsen «folkemord» for Israels krigføring i Gaza, til tross for Sør-Afrikas klage til Den internasjonale domstolen i Haag.

Samtidig har Frankrike ikke stanset finansieringen til UNRWA på bakgrunn av anklager mot organisasjonens ansatte, da Séjourné poengterer at man ikke stenger en offentlig tjeneste på grunn av noen uønskede elementer. Utenriksministeren legger vekt på at UNRWA ikke bare opererer i Gaza, men også i naboland som huser palestinske flyktninger, inkludert Jordan.

I kjølvannet av krigen mellom Israel og Hamas, og en økning i antisemittisme, har det franske innenriksdepartementet beordret økt sikkerhet rundt jødiske institusjoner og skoler, grunnet frykt for angrep fra pro-palestinske demonstranter.

Med denne utviklingen tegner Frankrike opp en ny retning i Midtøsten-politikken, der anerkjennelse av en palestinsk stat ser ut til å bli et strategisk virkemiddel for å balansere forholdet mellom de involverte parter og potensielt bidra til en varig løsning på konflikten.

Israel-Hamas-krigen: Bosettere forsøkte å komme inn på Gazastripen

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt