16. juli, 2024

Hevder likegyldighet og sinne preger Russlands etniske minoriteter

Share

Det russiske presidentvalget er nå i gang, fra storbyene Moskva og St. Petersburg til Russlands etniske republikker i øst.

For å skjerme etniske russere, særlig den viktige, ressurssterke velgerbasen i Moskva, har Kreml til sin krigføring i Ukraina rekruttert et stort antall soldater fra etniske minoriteter i landets geografiske periferi. Disse etniske minoritetene har fått kjenne krigen på kroppen, både i form av dødstall og rent økonomisk.

Hvordan kan belastningen som de etniske minoritetene er blitt utsatt for siden februar 2022, påvirke presidentvalget? Dette spørsmålet er gjenstand for en reportasje hvor The Moscow Times har intervjuet eksperter og aktivister.

Tilbakemeldingen er klar: Det er usannsynlig at uforholdsmessig mange dødsfall, forverrede økonomiske kår og omfattende undertrykkelse vil katalysere velgerne til å gjøre motstand mot president Vladimir Putin i helgens valg.

Les også: Det russiske valget snubler i gang

Men det finnes både likegyldighet og sinne blant etniske minoriteter, understreker avisen. Likegyldigheten kommer helst til uttrykk gjennom at Putin-motstandere lar være å stemme av ren apati, mens andre misfornøyde borgere ikke legger skylden for tingenes tilstand på Putin, men heller på regionale politikere.

En ekspert som uttaler seg på betingelse av anonymitet sier imidlertid til The Moscow Times at lojaliteten som folk i etniske republikker har vist overfor Putin i form av oppslutning over landssnittet begynte å endre seg i 2018.

– Forrige valg i 2018 endret etniske basjkirer (i Basjkortostan, journ.anm.) sin velgeratferd, særlig ved at deres støtte til Putin falt. Det valget fant sted rett etter språkreformen, noe som gav en negativ effekt, sier eksperten med henvisning til en føderal lov fra 2018 som avskaffet opplæring i urfolksspråk.

Les også: Foreløpig «valgresultat» fra Russland: 100 prosent fremmøte!

Den anonyme eksperten får støtte fra aktivisten Sjolbaana Kuular fra Tuva i Sibir. Republikken, som forsvarsminister Sergej Sjoigu kommer fra, har dødstall langt over gjennomsnittet når det gjelder drepte soldater i Ukraina. Kuular mener derfor å observere at folks syn på både Putin og Sjoigu er i endring.

Men Putin har også støttespillere blant de etniske minoritetene, både ideologiske supportere og slike som kan kjøpes for penger.

I republikken Sakha (Jakutia) i Sibir er idrettsutøveren Innokentij Fjodorov, champion i bryting, en som stiller opp i valgreklame som skal overbevise ikke-russiske velgere om at Putin også har støtte blant dem.

Hvilken rolle har etniske minoriteter i det russiske presidentvalget? 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt