14. juli, 2024

Handelskrig: Kina anklager USA for økonomisk selvskade

Share

I en nylig uttalelse kritiserer Kina USA for å drive en politikk som ikke bare skader egne økonomiske interesser, men også setter den globale økonomiske stabiliteten i fare.

Kinas økonomiske toppledelse anklager USA for å forverre sin egen inflasjon gjennom økte importtariffer, spesielt mot kinesiske varer. Dette kommer frem i en kommentar publisert av Kinas Nasjonale Utviklings- og Reformkommisjon (NDRC). Kommentaren hevder at USAs politikk om «anti-globalisering, frakobling og disseksjon fører til en mangel på ressurser globalt», som videre vil forsterke problemene med å senke inflasjonen innenlands, skriver South China Morning Post.

NDRC påpeker at USA nylig introduserte nye betydelige tariffer på et bredt spekter av kinesiske produkter, inkludert elektriske kjøretøy, avanserte batterier og solceller. Dette tiltaket er sett på som en del av en bredere handelskrig mellom de to største økonomiene i verden. Til gjengjeld har Kina svart med å innlede en undersøkelse om antidumping mot import av visse plasttyper fra USA, EU, Taiwan og Japan.

Les også: Velg Maktspill på verdenssjakkbrettet: Strategisk konkurranse i det 21. århundret 

De uttrykker også bekymring for hvordan denne politikken truer den globale økonomien. Jin Xuan, skriver at produktene av høy kvalitet og lave priser fra Kina og andre utviklingsland har bidratt til å holde inflasjonen nede i USA over mange år, til fordel for amerikanske selskaper og forbrukere. Likevel har USA de senere årene økt tariffer på alt fra stål til dagligvarer, noe som har påført amerikanske bedrifter og forbrukere høyere produksjonskostnader.

Kommentaren fra NDRC kommer i en tid der inflasjonen i USA fortsatt er over det langsiktige målet på to prosent, til tross for tiltak som renteøkninger fra den amerikanske sentralbanken. NDRC argumenterer for at dette delvis skyldes pandemiens effekt, overdreven stimulans fra finans- og pengepolitikken, samt stigende priser på importerte varer og tjenester som følge av USAs politikk for antiglobalisering.

Det er tydelig at handels- og tariffpolitikken mellom USA og Kina ikke bare er et bilateralt anliggende, men også en faktor som har betydelige implikasjoner for den globale økonomiske stabiliteten og utviklingen.

Kinas elbiloverskudd skaper geopolitiske spenninger

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt