28. mai, 2024

Grensesikkerhet og innvandring: Amerikanske velgeres nye prioritet

Share

Innvandringspolitikk og grensesikkerhet har seilt opp som kritiske saker i hjertene og sinnene til velgere i USA, med en betydelig andel som uttrykker dyp frustrasjon over den nåværende kursen.

Wall Street Journal melder at innvandring har blitt et toppsak for velgere i USA, deriblant 65 år gamle Garfield Cousins fra en forstad i Atlanta. Cousins, som tidligere har prioritert økonomien ved valgurnene, sier at den vedvarende strømmen av migranter ved USAs sørlige grense i år vil være avgjørende for hans stemmegivning i presidentvalget. Dette markerer en betydelig endring fra tidligere år, hvor ulovlige grensepasseringer har satt rekorder, og nå viser meningsmålinger en skarp økning i antall velgere som rangerer innvandring som sin største bekymring – til og med over økonomi og inflasjon.

Migrasjonsstrømmen bekymrer velgere fordi de føler den påvirker andre aspekter av livet, fra kriminalitet og fentanyl til nasjonal sikkerhet og offentlige utgifter. Cousins, en innvandrer fra Jamaica som stemte på Donald Trump i 2020, uttrykker bekymring for hvordan innvandrere integreres i samfunnet og belaster offentlige budsjett med kostnader til bolig, mat og helsevern.

Les også: Skjebnetid for amerikansk innvandringspolitikk: Texas’ lovendring vinner i høyesterett

Til tross for Cousins’ skepsis til Trumps ofte kontroversielle uttalelser, mener han at Trump ville håndtert grensesikkerheten bedre enn Biden. Migranter som kommer ulovlig til USA blir ofte arrestert, men mange slippes fri i påvente av rettslig behandling. Biden-administrasjonen har forsøkt å spore voksne migranter med ankelenhet eller mobilapp, med konsekvenser dersom de ikke følger oppmøteplanen med myndighetene.

En nasjonal meningsmåling utført av Wall Street Journal i slutten av februar fant at 20% av velgerne nå ser på innvandring som sin viktigste valgkampsak, opp fra 13% i desember. Samtidig sa 65% at de mislikte president Bidens håndtering av grensesikkerhet, og 71% mente utviklingen innen innvandring og grensesikkerhet gikk i feil retning.

Debatten om innvandring og grensesikkerhet blir stadig mer polarisert, og en annen meningsmåling blant velgere i svingstater viser at innvandring er blant de to toppsakene i hver stat. Asher Bejar, en 20 år gammel demokrat fra Allentown, Pennsylvania, uttrykker et ønske om en balansert tilnærming til innvandring, med både flere lovlige muligheter og strengere grensekontroll.

Mens Biden og demokratene nylig har forsøkt å skyve ansvaret for situasjonen ved grensen over på republikanerne, finner en meningsmåling i svingstatene at velgerne gir Trump et forsprang på minst 14 prosentpoeng på dette området. Roberto Anaya, en tidligere politibetjent som er skeptisk til å stemme på Trump igjen, sier likevel at innvandring er hans største frustrasjon med president Joe Biden.

Artikkelen avslører en dyp splittelse i synet på innvandring og grensesikkerhet i USA, med økende bekymring blant velgere over hele politiske spekteret.

Det er ikke vanskelig å avskrekke masseinnvandring

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt