22. juni, 2024

Game changer?: F-16 styrt av kunstig intelligens i luftkamp

Share

Nylige fremskritt innen kunstig intelligens har ført til at F-16 kampfly nå kan operere autonomt i komplekse luftkampscenarier.

National Interest avslører at USAs Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) har nådd et nytt høydepunkt innen luftkampsteknologi. Gjennom sitt Air Combat Evolution (ACE) program har DARPA gjennomført de første luft-til-luft-testene hvor kunstig intelligens (KI) styrer en F-16 Fighting Falcon mot en menneskelig pilotert F-16 i direkte luftkampscenarioer, også kjent som «dogfighting».

Testflyvningene ble utført ved Edwards Air Force Base i California, hvor en spesielt modifisert F-16, kjent som X-62A eller VISTA (Variable In-flight Simulator Test Aircraft), ble brukt. Denne demonstrasjonen av autonomi markerte begynnelsen på en serie tester som startet i fjor, og symboliserer et revolusjonerende øyeblikk i luftfartshistorien.

DARPA har også publisert en video hvor teammedlemmene diskuterer ACE-programmets unike karakter sammenlignet med andre prosjekter innen luftfartsautonomi. Disse innsiktene peker mot en ny æra hvor mennesker og maskiner samarbeider i komplekse militære og sivile operasjoner.

Les også: Halvledernes sentrale rolle i global geopolitikk 🔒

Målet med ACE-programmet er å øke tilliten til autonom luftkamp ved å bruke menneske-maskin samarbeid i dogfighting som et innledende problemområde. Dette vil også fungere som et springbrett til mer kompleks samhandling mellom mennesker og maskiner.

Teknologiutviklingen innen ACE-programmet fokuserer på å: Forbedre ytelsen til autonom luftkamp i lokale adferder (enkeltfly og taktisk team); bygge og kalibrere tillit til luftkampens lokale adferder; skalere ytelse og tillit til globale adferder (heterogene multi-fly); utvikle infrastruktur for fullskala luftkampseksperimentering

Disse testene bygger på erfaringer fra «AlphaDogFight»-prøvene i 2020, hvor en KI-agent for F-16 vant over erfarne menneskelige F-16 piloter i en tre-dagers virtuell konkurranse. Siden starten i 2019, har ACE-programmet raskt nådd flere viktige milepæler, noe som representerer et betydelig avvik fra de vanligvis lange tidslinjene forbundet med utviklingen av avanserte luftfartsplattformer.

DARPA og involverte aktører håper dette vil legge grunnlaget for fremtidens luftoverlegenhet, hvor menneskelige piloter kan øke sin slagkraft betydelig ved å effektivt koordinere flere autonome plattformer fra et bemannet luftfartøy. Dette markerer en spennende tid der teknologiutvikling potensielt kan endre fremtidens luftkrigføring.

Video: Nye ukrainske autonome kamikazedroner bryter gjennom russisk luftforsvar

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt