16. juli, 2024

Fremtidstrender i terrorisme 🔒

Share

Nye digitale plattformer og global usikkerhet gir terrorgrupper uante muligheter for spredning av propaganda og rekruttering.

Dette er åttende og siste del av Geopolitikas intervjuserie om en rekke temaer knyttet til å islamistisk ekstremisme, terrorisme og jihadisme med Faran Jeffery, underdirektør i den London-baserte tenketanken Islamic Theology of Counter Terrorism (ITCT).

Jeffery er en uavhengig observatør og ekspert på bekjempelse av terrorisme, kontraekstremisme og sikkerhetsrelaterte saker. Han overvåker nøye jihadistgrupper i Afghanistan-Pakistan-regionen, samt Midtøsten og Nord-Afrika (MENA)-regionen, med spesielt fokus på Islamsk stat (IS) og al-Qaida-tilknyttede grupper. Han er også ekspert på åpen kildeetterretning (OSINT) og terrorpropaganda.

Første del – om ideologien til Hamas og krigen mellom Israel og Hamas – kan leses her.

Andre del – om hvordan man kan anvende islamsk teologi som et verktøy for å motvirke og forhindre islamistisk ekstremisme og terrorisme – kan leses her.

Tredje del – om hvilke andre tiltak og politiske verktøy som regjeringer i Vesten kan anvende for å bekjempe islamistiske ekstremisme og terrorisme – kan leses her.

Fjerde del – om effektiviteten av bruken av droner som en anti-terrorstrategi for å bekjempe jihadistiske aktiviteter i utsatte regioner – kan leses her.

Femte del – om sosiale medier rolle i moderne terrorisme – kan leses her.

Sjette del – om hvordan åpen-kilde etterretning (Open Source Intelligence – OSINT) har forvandlet feltet for sikkerhet og antiterror – kan leses her.

Sjuende del – om utviklingen av terrortrusselen i Afghanistan-Pakistan-regionen – kan leser her.

Denne delen tar for seg trender innen islamistisk ekstremisme og terrorisme, inkludert: Propaganda og rekruttering, hvilke regioner som er mest utsatt, og hvordan globale sikkerhetsmyndigheter bør forberede seg på fremtiden.

Vil du lese mer? Tegn et abonnement i dag, samtidig som du hjelper oss med å lage flere nyhet- og dybdesaker om internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet

I skyggen av Moskva-terroren: Sentral-Asias økte rolle i global jihadisme 🔒

Les mer

Siste nytt