13. juni, 2024

Fra samarbeid til avskrekking: Den voksende forsvarsalliansen mot Kina

Share

I skyggen av Kinas voksende nærvær, binder Japan, Filippinene og USA seg nærmere sammen gjennom militært samarbeid. Dette trekket har potensial til både å styrke og spenne ytterligere ved de geopolitiske forholdene i regionen.

I en kronikk publisert av South China Morning Post, tar Richard Heydarian opp det historiske toppmøtet mellom Japan, Filippinene og USA, som tar sikte på å forsterke et militært samarbeid mot Kinas nærvær. Møtet markerer et løft mellom de tre nasjonene. De skal styrke etterretningssamarbeid og kybersikkerhet, samt en egen avtale mellom Filippinene og Japan for øvelser og utplassering av japanske styrker på Filippinene. Samarbeidet er et ledd i USAs ønske om å forsterke Japans rolle og øke Filippinenes forsvar. 

Heydarian sier at denne trilaterale alliansen er en ny trend med minilateralt samarbeid i regionen, drevet frem av Biden-administrasjonen og den voksende bekymringer over utviklingen i Taiwan og Sør-Kinahavet. Heydarian skriver at selv om slike allianser styrker militær kapasitet, kan de også utløse geopolitiske spenninger – ved å potensielt fremprovosere reaksjoner. 

Les også: Historisk militærøvelse binder USA, Japan, Australia og Filippinene nærmere

Dette toppmøtet, hevder Heydarian, er ikke bare strategisk viktig for de involverte landene, men speiler også bredere tendenser mot fleksible samarbeidsformer i regionen. Et alternativ til mer fastlåste militærallianser som NATO. Ifølge Heydarian. er slike allianser en driver for endringer i den geopolitiske dynamikken i Asia. Filippinenes nylige utenrikspolitiske endring, under president Ferdinand Marcos Jr., mot vestlige allierte representerer et slikt skifte.

Til tross for den økende økonomiske gjensidige avhengigheten i Asia, argumenterer Heydarian med at alliansen mellom Japan, Filippinene og USA også må sees i lys av interne politiske usikkerheter og fremtidige populistiske bølger i de respektive landene. Han antyder at samarbeidet delvis sikter mot å «Trump-sikre» alliansen mot isolasjonistiske tendenser i USA, og mulige politiske omveltninger i Japan og Filippinene.

Han avslutter med en advarsel om at selv et styrket samarbeid kan virke beroligende for noen, kan det også forverre en allerede betent situasjon, og dermed bidra til en forsterkning av geopolitiske dynamikker i Asia.

Filippinene vil innføre tiltak mot kinesisk aggresjon i Sør-Kinahavet

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt