16. juli, 2024

Fra KI-kameraer til droner: Kina presenterer fremtidens overvåkningssystemer

Share

En utstilling i Beijing kastet lys over nye overvåkningssystemer og droneteknologi, som reflekterer en alvorlig opptrapping i kampen mot korrupsjon og trusler mot nasjonal sikkerhet i Kina.

Under den årlige utstillingen for politiutstyr og antiterror-teknologi i Beijing, ble det presentert banebrytende overvåkningssystemer designet for å overvåke innsatte uten deres viten, inkludert KI-drevne kameraer og droneteknologi, skriver South China Morning Post.

Beijing var nylig vertskap for den internasjonale utstillingen for politiutstyr og antiterror-teknologi, hvor ledende produsenter av politi- og militærutstyr samlet seg for å vise frem den nyeste teknologien. Blant de mest oppsiktsvekkende innovasjonene var overvåkningskameraer utviklet spesifikt for å holde øye med offentlige tjenestepersoner mistenkt for korrupsjon. Disse kameraene bruker kunstig intelligens for å analysere alt fra vitale tegn til ansiktsuttrykk.

I Kina kan en person holdes i disiplinær forvaring i opptil seks måneder uten rett til juridisk bistand, under loven om statlig tilsyn. Denne formen for forvaring kan gjelde alle ansatte i statssektoren, inkludert lærere og akademikere. Systemene er designet for å være i skjul for de som overvåkes, noe som muliggjør kontinuerlig overvåkning uten ekstra personell.

Les også: Kinas hemmelige hangarskip for droner utfordrer maritime grenser

En av utstillerne viste frem et overvåkningssystem som kan detektere hjertefrekvens, respirasjon, temperatur og blodtrykk. Systemet kan også analysere over 20 forskjellige ansiktsuttrykk for å bedømme humør og risiko for selvmord. I brosjyren fremhevet selskapet at deres system kan gi automatisk varsling ved plutselige sykdomstilfeller og selvmordsrisiko, noe som er særlig relevant gitt det høye mentale stresset som disiplinær forvaring kan medføre.

Utstillingen viste også frem teknologi for å oppdage, forstyrre og nedkjempe sivile droner, som har blitt et nytt sikkerhetsfokus i Kina. En nylig innført lov forbyr bruk av droner for å ta bilder eller videoer av militære eller forsvarsindustrielle installasjoner, og gir myndighetene rett til å gripe inn og fange eller ødelegge droner som bryter loven.

I tillegg til overvåkningsteknologi, ble det også presentert systemer for å hjelpe politiet med å spore kryptonhandel, utstyr for å detektere mistenkelige objekter og raske systemer narkotikatesting.

Selv om det mangler offisielle data, har rapporter fra flere organisasjoner indikert at markedet for politiutstyr og sikkerhet i Kina er i rask ekspansjon. Denne veksten understreker Kinas fortsatte satsing på å integrere høyteknologiske løsninger i sitt offentlige sikkerhetsarbeid, samtidig som landet streber etter å opprettholde kontroll og sikkerhet i en stadig mer kompleks æra.

Vil Kina lykkes i å skape en asiatisk sikkerhetsorden?

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt