14. juli, 2024

Fra forskning til flåte: Royal Navy setter laser i drift fra 2027

Share

Med et økt fokus på teknologisk overlegenhet, tar Royal Navy et betydelig steg fremover ved å innlemme det avanserte DragonFire-lasersystemet i sin arsenal fra 2027. Dette skjer etter en rekke vellykkede tester og en omfattende investering.

Storbritannias marine fremskynder utrulling av laser-våpen: DragonFire skal være operativt fra 2027 Med en akselerasjon av tidligere planer, har det britiske forsvarsdepartementet (MoD) annonsert at Royal Navy vil begynne å implementere DragonFire-lasersystemet fra 2027. Dette markerer en signifikant forsering fra den opprinnelig planlagte datoen i 2032, og kan gi en teknologisk overlegenhet i marinen, skriver Naval News.

DragonFire, et laserdrevet energivåpen (LDEW), er utviklet gjennom et samarbeid ledet av MBDA UK, med nøkkelpartnere som Leonardo og QinetiQ. Systemet, som tilhører 50 kW-klassen, har allerede demonstrert sin effektivitet gjennom en serie med vellykkede sporing- og skytetester utført på MoDs testområder siden slutten av 2021. Disse testene har bekreftet systemets evne til å oppdage, spore og nedkjempe mål med millimeternøyaktighet, og styrker dermed Storbritannias suverene forsvarskapasitet.

Den samlede investeringen fra MoD og industripartnerne har til nå oversteget 100 millioner pund, et tegn på både prosjektets omfang og betydning. Forsvarsminister Grant Shapps fremhevet nylig at implementeringen av den nye integrerte innkjøpsmodellen for forsvar har vært nøkkelen til å drive frem dette prosjektet med økt hastighet. Denne modellen er designet for å reformere forsvarsanskaffelser og fremskynde levering av militær kapabilitet.

Les også: Vesten trenger en strategi for et Midtøsten i flammer

Shapps uttalte at DragonFire-programmet vil utvikle seg raskt fra et demonstrasjonsprogram til en operativ kapabilitet innen Royal Navy. 

Dette inkluderer videre live-firinger og produksjon samt installasjon av våpensystemene på skipplattformer. Spesifikke kontraktstildelinger eller detaljerte tidsskjemaer har ennå ikke blitt offentliggjort.

Den neste fasen av utviklingen vil involvere flere skuddtester og fabrikasjon av systemene som skal installeres på maritime plattformer. Royal Navy ser på DragonFire LDEW-systemet som et potensielt kostnadseffektivt alternativ til selvforsvarsmissiler mot bestemte trusler, som ubemannede luftfartøy og raske angrepsfartøy i kystnære områder. Selv om ingen detaljer om planlagte skipstilpasninger er frigitt, er det forstått at den planlagte investeringen vil omfatte installasjoner på flere fartøy. Type 45-destroyere er sett på som sannsynlige kandidater for disse installasjonene.

For å møte tidsplanen lagt ut av MoD, forventes det at det ‘produksjoniserte’ DragonFire LDEW-systemet vil være nært avledet fra demonstratorsystemet, med betydelig omprosjektering ikke antatt nødvendig. Systemet vil ha minimal integrasjon for å tillate rask utplassering, og det er sannsynlig at det vil ha sitt eget strømlagringssystem som kan lades av skipets hovedkraft. De endelige beslutningene vil bli tatt i utviklingsfasen.

Dette initiativet representerer en del av en større innsats av Storbritannia for å opprettholde og styrke sin maritime overlegenhet i en tid hvor teknologiske fremskritt og rask utvikling av nye forsvarssystemer er avgjørende for nasjonal sikkerhet. DragonFire-prosjektet er ikke bare en demonstrasjon av ny militær teknologi, men også det britiske forsvarets evne til rask tilpasning og innovasjon i møte med globale sikkerhetsutfordringer.

USA med økt fokus på anti-drone-laservåpen for Midtøsten

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt