28. mai, 2024

USA med økt fokus på anti-drone-laservåpen for Midtøsten

Share

Utvikling av våpen basert på rettet energi ser ut til å bli et nøkkelverktøy i kampen mot økende droneangrep i Midtøsten.

I en nylig rapport fra Navy Times kommer det frem at lederen for USAs Sentralkommando, hærgeneral Michael Kurilla, peker på den økende trusselen fra droner i Midtøsten og behovet for innovative løsninger. Han argumenterer for at utviklingen og implementeringen av våpen basert på rettet energi, som laservåpen, vil styrke forsvaret i regionen betydelig. Dette kommer i en tid der militante grupper, støttet av Iran, stadig oftere tar i bruk missiler og eksplosive droner mot amerikanske styrker.

Under en høring med Senatets komité for de væpnede styrkene 7. mars, uttrykte Kurilla ønsket om at marinen intensiverer utplasseringen av våpen med rettet energi. Slike våpen kan skyte ned droner og ville samtidig redusere behovet for å bruke kostbare amerikanske missiler. Dette er særlig relevant gitt at dronene som benyttes av ekstremistgrupper kan være relativt billige, i motsetning til de dyre missilene fra USA, som ofte kan koste over en million dollar.

Kurilla uttrykte bekymring for potensialet av dronersvermer og understreket nødvendigheten av å fortsette investeringene i teknologier som høyeffekts mikrobølger. Dette for å kunne motstå slike trusler effektivt. «Ingenting er 100% sikkert,» sa han, og påpekte viktigheten av å ha et forsvar over flere lag som kan håndtere ulike trusler under forskjellige forhold.

Les også: Houthi-militsen med massivt droneangrep mot amerikansk krigsskip og lasteskip i Rødehavet

Laservåpen og mikrobølgevåpen tilbyr muligheter til å nøytralisere luftbårne trusler på en kostnadseffektiv måte, i kontrast til tradisjonell ammunisjon. Disse teknologiene kan tilintetgjøre mål med imponerende hastighet og effektivitet, enten ved å brenne gjennom materialer eller ødelegge elektronikk.

Til tross for den teknologiske kompleksiteten og utfordringene med å skaffe nødvendige komponenter og materialer, som germanium og gallium, fortsetter investeringene i våpen basert på rettet energi. Det amerikanske forsvarsdepartementet har allokert betydelige ressurser til dette området, med et årlig gjennomsnitt på 1 milliard dollar de siste tre årene.

Blant de pågående initiativene er Lockheed Martins HELIOS-system, installert på destroyeren Preble, og Epirus’ Leonidas, levert til hæren. Disse initiativene representerer betydelige fremskritt, men veien til bred implementering er fortsatt utfordrende.

Kurilla delte at hæren nylig har begynt med å eksperimentere med mobile luftforsvarssystemer basert på rettet energi, men ga ikke detaljer om de innledende resultatene. Dette indikerer en fortsatt utforskning av hvordan slike systemer kan integreres i eksisterende forsvarsstrategier.

Samtidig har regionen sett et oppsving i drone- og missilangrep mot amerikanske og allierte styrker, med over 175 rapporterte hendelser de siste månedene. Denne eskaleringen av voldshandlinger underbygger Kurillas poeng om den økende trusselen og behovet for avanserte forsvarsmekanismer for å beskytte vitale interesser i et av verdens mest strategisk viktige områder.

Dronenes tidsalder: Ny æra i krigføringens fremtid og forsvarsteknologiens etterslep

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt