28. mai, 2024

Forsker krever økt regulering av Starlink

Share

Joshua Stein er forsker ved Georgetown Institute for the Study of Markets and Ethics i Washington, D.C., og fokuserer på etikk, teknologi og økonomi.

I et leserinnlegg i Bandwidth, et tidsskrift utgitt av Center for European Policy Analysis (CEPA), drøfter Stein et spørsmål som har fått stor aktualitet etter at det ble kjent at Russlands militære styrker benytter Starlink, Elon Musks satelittsystem.

Til tross for at SpaceX, selskapet bak Starlink, benekter at de har forretninger med Russland, vedvarer bekymringene for private selskapers involvering i sensitiv infrastruktur i krigstid, skriver Stein, som dessuten krever økt regulering i verdensrommet.

Situasjonen med mulig russisk bruk av Starlink understreker behovet for strengere regulering av rombaserte teknologier, idet gjeldende rammeverk er fragmentert og mangler tilsyn. Starlinks rolle med å tilby internett til Ukraina under konflikten har hatt både positive og negative konsekvenser.

Mens det letter koordineringen for ukrainske forsvarsstyrker, antyder rapporter også at Musk blokkerte tjenesten da Ukraina forsøkte å deployere angrepsdroner mot Krim-halvøya, med henvisning til bekymringer for å bryte bruksvilkårene som begrenser militær bruk.

Det amerikanske forsvarsdepartementets kontrakt med Starlink gjør saken ytterligere komplekst, potensielt med kontraktsbrudd dersom den russiske hæren faktisk kan bevises å ha brukt tjenesten, heter det i Steins innlegg.

Videre reiser den bredere problemstillingen om private selskaper som kontrollerer internettinfrastruktur, både på jorden og rombasert, spørsmål om ansvar og nasjonal sikkerhet.

Til tross for Musks påstander om at Starlink ikke blir brukt av russerne, hersker det fortsatt tvil om selskapets evne til å overvåke tredjepartskjøp og håndheve bruksvilkårene. Nylige etterretningsrapporter som peker mot at Putin har interesse for rombaserte atomvåpen understreker hastverket med å adressere regulatoriske hull i håndhevelse av romloven.

Mens private selskaper er avgjørende for teknologisk tilgjengelighet, er balanseringen av nasjonale interesser og sikkerhetsbekymringer avgjørende i en verden der private enheter har betydelig innflytelse over kritisk infrastruktur, konkluderer Stein.

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt